1. softkom
  2. tehnička podrška

TEHNIČKA PODRŠKA

Korisnici naših poslovnih programa na raspolaganju imaju stručnu tehničku podršku a zahtevi korisnika rešavaju se u najkraćem roku. Tehnička podrška podrazumeva:

  1. Konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem
  2. Pravo na "pomoć na daljinu" koja se obavlja pomoću programa koji omogućava pristup računarima na daljinu (Team Viewer)
  3. Pravo na nove verzije programa

Stavke koje slede nisu obuhvaćene tehničkom podrškom:

  1. Dorade programa po zahtevu kupca
  2. Izlazak na teren
  3. Otklanjanje hardverskih kvarova (kvarovi na računaru, štampačima dr.)

U cenu zakupa programa uračunata je tehnička podrška do 50 telefonskih poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou (šta se pre potroši). Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom podrške cena se ugovara po zahtevu.

Radno vreme tehničke podrške je 09-17 od ponedeljka do petka.