ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA U SRBIJI

U decembru 2020 usvojen je Zakon o fiskalizaciji koji propisuje način izdavanja fiskalnih računa u maloprodaji, a naknadno su usvojeni i podzakonski akti (uredbe i pravilnici) koji bliže uređuju postupak izdavanja i čuvanja fiskalnih računa.

Posle objavljivanja tehničkog vodiča 14.06.2021 postalo je jasno kako će izgledati novi sistem e fiskalizacije u Republici Srbiji.

Slično zakonsko rešenje je u punoj primeni u Republici Crnoj Gori, a pošto Softkom već duže vremena posluje u Republici Crnoj Gori imali smo priliku da razvijemo i implementiramo veoma slično softversko rešenje vezano za elektronsku fiskalizaciju u veliki broj preduzeća i da na takav način steknemo dragocena iskustva.

Ovim putem želimo da obavestimo sve korisnike naših rešenja za maloprodaju o nastupajućim izmenama.

Softkom će blagovremeno da razvije i akredituje odgovarajuća softverska rešenja koja će biti integrisana sa našim programom za maloprodaju a našim korisnicima ćemo omogućiti jednostavnu tranziciju sa postojećeg na novi sistem online fiskalizacije.

Pogledajte na ovoj stranici:
Rok za prelazak na elektronsku fiskalizaciju | Elektronski fiskalni uređaji | Online fiskalizacija | Izgled i provera ispravnosti novog fiskalnog računa | Tipovi fiskalnih i nefiskalnih dokumenata | Web portal za obveznike fiskalizacije | Promotivni video Ministarstva finansija

ROK ZA PRELAZAK NA ELEKTRONSKU FISKALIZACIJU

Zakonom je predviđen prelazni period u kome svi obveznici fiskalizacije treba da pređu sa starog na novi sistem fiskalizacije. Prelazni period traje od 1.11.2021 do 30.04.2022 i ovom periodu svi obveznici će moći da izdaju račune po starom sistemu fiskalizacije (koristeći stare fiskalne uređaje). Svi stari fiskalni uređaji će biti autmomatski defiskalizovani 1.5.2022 i od tog datuma svi obveznici moraju da pređu na novi sistem e fiskalizacije.

ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJI

Postojeće fiskalne kase će biti zamenjene elektronskim fiskalnim uređajem koji se sastoji iz tri elementa:

 1. Elektronski sistem za izdavanje računa služi za unos podataka (artikala i cena) kao i štampanje računa. Praktično, u poslovnim softverima to je prozor u koji korisnik upisuje podatke o prodatim artiklima i koji omogućava štampu fiskalnog računa.
 2. Lokalni procesor fiskalnih računa se koristi u slučajevima kada maloprodajni objekti nemaju stalni pristup internetu. On služi da skladišti račune koji se izdaju u situacijama kada maloprodajni objekat nije povezan na internet, vrši obračun poreza, vrši potpisivanje računa bezbednosnim elementom, kao i da obavlja druge funkcije.
 3. Bezbednosni element je pametna kartica ili digitalni sertifikat koji ima funkciju da identifikuje korisnika serverima poreske uprave, da potpiše fiskalni račun i ima brojač izdatih fiskalnih računa. Bezbednosni element izdaje poreska uprava na zahtev korisnika, za svaki maloprodajni objekat. Bezbednosni element koji je izdat za potrebe jednog maloprodajnog objekta ne može da se koristi u drugom maloprodajnom objektu.

ONLINE FISKALIZACIJA

Ideja zakonodavca je da se svi maloprodajni objekti podstaknu da elektronski fiskalni uređaj povežu sa poreskom upravom stalnom i stabilnom internet vezom, odnosno da se fiskalni račun šalje na server poreske uprave u realnom vremenu - istog trenutka kada je napravljen.

Naravno, zakonodavac je predvideo i mogućnost izdavanja fiskalnih računa u situacijama kada u maloprodajnom objektu ne postoji stalna internet veza. U takvim slučajevima omogućeno je izdavanje fiskalnih računa ali je korisnik u obavezi da podatke o tako izdatim fiskalnim računima dostavi poreskoj upravi u roku od 5 dana od dana izdavanja.

Broj fiskalnih računa koji mogu da budu izdati u situacijama kada maloprodajni objekat nije povezan na internet (i sa serverima poreske uprave) je ograničen. Poreski obveznik može da izda određeni broj fiskalnih računa a posle toga će mu biti onemogućeno dalje izdavanje fiskalnih računa dok poreskoj upravi ne dostavi podatke o fiskalnim računima koji su izdati za vreme dok maloprodajni objekat nije bio povezan na internet (i sa serverima poreske uprave). Poreskom obvezniku će biti omogućeno da nastavi da izdaje fiskalne račune tek pošto poreskoj upravi dostavi podatke o fiskalnim računima koji su izdati za vreme dok maloprodajni objekat nije bio povezan na internet.

Podaci o fiskalnim računima koji su izdati za vreme dok maloprodajni objekat nije bio povezan na internet se dostavljaju poreskoj upravi automatski (nije potrebno da poreski obveznik preduzme nikakvu radnju) ako se maloprodajni objekat poveže na internet.

U slučaju da u maloprodajnom objektu ne može da se uspostavi internet veza poreski obveznik je dužan da podatke o izdatim fiskalnim računima dostavi poreskoj upravi preko web portala koji će biti uspostavljen.

IZGLED I PROVERA ISPRAVNOSTI NOVOG FISKALNOG RAČUNA

Novi fiskalni račun izgleda kao na slici ispod.

Novi fiskalni račun

Fiskalni račun ima QR kod koji kupac može da skenira mobilnim telefonom i da pristupom serverima poreske uprave proveri da li je fiskalni račun validan. Kupci će biti stimulisani da proveravaju ispravnost fiskalnih računa nagradnim igrama koje će biti organizovane tako što će kupac odmah po skeniranju QR koda biti obavešten da li je osvojio nagradu.

TIPOVI FISKALNIH I NEFISKALNIH DOKUMENATA

Elektronski fiskalni uređaji mogu da izdaju sledeće vrste fiskalnih i nefiskalnih dokumenata:

 1. Fiskalni račun
 2. Fiskalni račun za avans
 3. Refundacija
 4. Kopija računa
 5. Predračun
 6. Račun za obuku kasira

Kopija računa, predračun i račun za obuku moraju vizuelno da se razlikuju od fiskalnog računa tako što će sadržati naziv dokumenta i tekst Ovo nije fiskalni račun koji mora da bude ispisan veličinom fonta koja je najmanje dvostruko veća od veličine fonta kojim se prikazuju ostali podaci u dokumentu.

Fiskalni račun može da sadrži reklamne poruke.

WEB PORTAL ZA OBVEZNIKE FISKALIZACIJE

Poreska uprava će upostaviti web portal preko koga će obveznici fiskalizacije moći da:

 1. Zahtevaju izdavanje i povlačenje bezbednosnog elementa
 2. Dostavljaju fiskalne račune koji su izdati u situacijama kada maloprodajni objekat nije imao internet
 3. Imaju uvid u fiskalne račune koji su izdati u svim maloprodajnim objektima

PROMOTIVNI VIDEO MINISTARSTVA FINANSIJA

U nastavku se nalazi video prezentacija novog sistema fiskalizacije koju je objavilo Ministrastvo za poslove finansija na svom You Tube nalogu.