SORS KASA

Sors Kasa je napredni ESIR program koji je akreditovan za rad u sistemu elektronske fiskalizacije. Uz njega se isporučuje i LPFR.

Jednostavan je za upotrebu i potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i rad sa udaljenih lokacija.

Naša kuća vrši instalaciju i obuku zaposlenih za rad u programu a svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podrška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

SORS KASA

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Poslovni softver Sors Kasa omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisnička prava) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pristupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

Pogledajte
ostala izdanja programa

Pogledajte

Pogledajte