1. softkom
  2. proizvodi
  3. program za maloprodaju
  4. pregled uplate pazara

PREGLED UPLATE PAZARA

Pregled uplate pazara je izveštaj u kome se sa jedne strane prikazuju svi pazari koji su napravljeni u određenom peridu grupisani prema načinu plaćanja (npr. dana 12.01.2015 Kartica - 100.000, Gotovina - 500.000, Ček - 12.000), a sa druge strane uplate na tekući račun koje su takođe grupisane prema načinu plaćanja (uplata kartica, uplata gotovine, realizacija čeka). Posle svake promene prikazuje se saldo i na kraju se prikazuje iznos pazara koji je preostao za uplatu na tekući račun, grupisan prema načinu plaćanja (kartica, gotovina, ček). Ovaj izveštaj se generiše automatski.

Prozor za pregled uplate pazara