1. softkom
  2. novosti

25 oktobar
2021

INFORMACIJA O E FISKALIZACIJI

Želimo da obavestimo sve korisnike našeg programa za maloprodaju o predstojećim promenama vezanim za Zakon o fiskalizaciji kako bismo zajedno, na što jednostavniji način, prešli sa postojećeg na novi sistem fiskalizacije.

NAJVAŽNIJE ODREDBE ZAKONA O FISKALIZACJI I PRATEĆIH PODZAKONSKIH AKATA

Postojeće fiskalne kase će biti zamenjene sa akreditovanim softverom koji će biti povezan sa serverima poreske uprave (elektronskim fiskalnim uređajem).

Utvrđuje se prelazni period koji traje do 30.04.2022. U prelaznom periodu obveznicima fiskalizacije će biti omogućeno da izdaju račune na dva načina – po postojećem sistemu fiskalizacije, odnosno sa postojećim fiskalnim kasama i po novom sistemu fiskalizacije, odnosno pomoću softvera (elektronskog fiskalnog uređaja).

Postojeće fiskalne kase mogu da se koriste najkasnije do 30.04.2022, kada će biti automatski defiskalizovane.

Uredbom je utvrđena subvencija koja će biti isplaćena obveznicima fiskalizacije u visini od 100 evra po maloprodajnom objektu i 100 evra po fiskalnom uređaju za troškove prelaska na novi sistem fiskalizacije. Zahtev za subvenciju se podnosi preko sajta poreske uprave e-porezi, a rok za podnošenje zahteva je 31.1.2022. Uputstvo za podnošenje prijava za subvenciju je objavljeno na sajtu poreske uprave.

ULOGA SOFTKOMA

Naša kuća će svim korisnicima našeg programa za maloprodaju omogućiti jednostavan i pravovremeni prelazak sa starog na novi sistem fiskalizacije.

Akreditovaćemo softver koji će biti povezan sa serverima poreske uprave i koji će zameniti postojeće fiskalne kase. Ovaj softver će biti u potpunosti integrisan sa našim programom za maloprodaju.

ŠTA JE POTREBNO ZA PRELAZAK NA NOVI SISTEM FISKALIZACIJE

  1. Akreditovani softver koji će preuzeti funkciju koju sada ima fiskalna kasa. Ovaj softver će proizvesti i akreditovati Softkom.
  2. Štampač preko koga će se vršiti štampa fiskalnih računa. To može da bude bilo koji štampač, ali je iz čisto praktičnih razloga preporučeno da to bude štampač sa trakom širine 45mm do 80 mm (nije praktično da se računi u maloprodaji izdaju u A4 formatu). Radi pojašnjenja, napominjemo da se ne radi o fiskalnom štampaču, već o štampaču koji se koristi za štampanje bilo kojih drugih dokumenata i koji može da se nabavi u prodavnicama tehničke opreme.
  3. Bezbednosni element (pametna kartica ili digitalni sertifikat) koji će poreska uprava izdati svim obveznicima fiskalizacije na njihov zahtev. Funkcija bezbednosnog elementa je da potpisuje fiskalne račune i da identifikuje obveznike fiskalizacije serverima poreske uprave.
  4. Čitač pametnih kartica će biti potreban obveznicima fiskalizacije koji kao bezbednosni element koriste pametnu karticu.

ORGANIZACIJA PRELASKA NA NOVI SISTEM FISKALIZACIJE

Obzirom da se zbog nastupajućih promena očekuje povećan obim posla, Softkom će izvršiti prebacivanje korisnika našeg programa za maloprodaju na novi sistem fiskalizacije na organizovani način, a u narednom periodu ćemo vas obavestiti o daljim koracima putem mejla.

OPIS NOVOG SISTEMA FISKALIZACIJE

Detaljan opis novog sistema fiskalizacije možete da pročitate ovde.