1. softkom
  2. novosti

27 decembar
2021

RADNO VREME ZA PRAZNIKE

Neradni dani:
03.01.2022, ponedeljak
07.01.2022, petak

Radni dani:
04.01.2022, utorak
05.01.2022, sreda
06.01.2022, četvrtak

Želimo vam prijatne praznike i uspešnu 2022 godinu.

2 decembar
2021

INFORMACIJA O ZAKONU O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo da se primena Zakona o elektronskom fakturisanju odlaže do 01.05.2022 (više informacija možete da pronađete na web sajtu Ministarstva finansija, na sledećem linku: https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/sinia-mali-prelazni-rok-do-kraja-aprila-za-prilagoavanje-sistemu-e-faktura).

Želimo da obavestimo sve korisnike naših programa da je Softkom, bez obzira na prethodno navedeno odlaganje, već izvršio sve neophodne izmene u programu, u skladu sa važećim uputstvima, i da ćemo u sledećoj verziji programa omogućiti automatsko slanje elektronskih faktura iz poslovnog softvera Sors na dva načina:

  1. Preko državnog sistema elektronskih faktura (SEF)
  2. Preko informacionog posrednika Moj-eračun

Ako za tim bude bilo potrebe Softkom će omogućiti automatsko slanje faktura iz poslovnog softvera Sors i preko drugih informacionih posrednika.

U nastavku teksta dajemo više informacija o elektronskom fakturisanju.

ELEKTRONSKE FAKTURE

Trenutno se fakture i drugi dokumenti dostavljaju primaocima tako što se odštamaju i pošalju poštom ili tako što se izvezu u .pdf pa se onda pošalju emailom. Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje da fakture, odobrenja i zaduženja mogu da se dostavljaju primaocu isključivo elektronskim putem na jedan od sledećih načina:

  1. preko državnog sistema elektronskih faktura (SEF) koji je uspostavila Vlada Republike Srbije - Ministarstvo finansija ili
  2. preko informacionih posrednika

To znači da papirne fakture ili fakture koje su dostavljene u .pdf formatu neće biti validne od trenutka kada Zakon o elektronskom fakturisanju bude počeo da se primenjuje u potpunosti.

PRIMENA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

Zakon o elektronskom fakturisanju će se primenjivati fazno:

01.05.2022 - od ovog datuma dostava faktura subjektima javnog sektora će se vršiti isključivo elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

01.07.2022 - od ovog datuma počinje prelazni period za dostavu i prijem elektronskih faktura subjektima privatnog sektora. U prelaznom periodu će biti moguće da se fakture subjektima privatnog sektora dostavljaju elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju ili u dosadašnjoj papirnoj formi.

01.01.2023 - od ovog datuma fakture subjektima privatnog i javnog sektora će moći da se dostavljaju isključivo elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA

Sistem elektronskih faktura (SEF) je softversko rešenje, servis, koji je upostavila Vlada Republike Srbije - Ministarstvo finansija a služi za slanje, prijem i obradu elektronskih dokumenata - faktura, odobrenja i zaduženja. Demo verziji web aplikacije SEF možete da pristupite na sledećem linku: https://demoefaktura.mfin.gov.rs.

Da biste pristupili SEF potrebno je da imate kvalifikovani elektronski sertifikat ili parametre za dvofaktorsku autentifikaciju (više o parametrima za dvofaktorsku autentifikaciju možete da saznate na adresi E-uprave Vlade Republike Srbije: https://euprava.gov.rs/prijava-eID?).

Detaljnije informacije o načinu za pristup SEF možete da pronađete na sledećem linku: https://www.efaktura.gov.rs/extfile/sr/230/eFaktura_Koraci_neposredan_final_CR.pdf

Usluge sistema elektronskih faktura (SEF) su besplatne.

INFORMACIONI POSREDNICI

Informacioni posrednici su privatna pravna lica koja vrše usluge dostave i prijema elektronskih dokumenata i moraju da budu upisana u registar informacionih posrednika koji vodi Ministarstvo finansija.

Za razliku od usluga državnog SEF koji je besplatan, usluge informacionih posrednika se naplaćuju.

Ovde je bitno da napomenemo da usluge informacionih posrednika nisu obavezne i da korisnici našeg programa mogu da se opredele da li će koristiti usluge državnog SEF ili informacionog posrednika.

U našem progamu će biti omogućeno automatsko slanje faktura preko firme DOCLOOP - Moj-eracun koja je najavila da će se upisati u registar informacionih posrednika.

Sve korisnike naših programa koji su zainteresovani za korišćenje usluga informacionog posrednika upućujemo da se o uslovima kao i o prednostima informacionih posrednika u odnosu na državni SEF informišu u direktnom kontaktu sa firmom DOCLOOP - MOJ-eračun.

DODATNE INFORMACIJE

Više informacija o elektronskom fakturisanju možete da pronađete na sajtu https://www.efaktura.gov.rs/