1. softkom
  2. novosti

18 januar
2022

AKREDITOVAN ESIR SORS KASA

Softkom je rešenjem Poreske uprave br. 000-092-00-00014/2022-0000 od 10.01.2022 akreditovao ESIR program Sors Kasa za rad u sistemu e-fiskalizacije.

Pomenuto rešenje možete da pročitate na sledećem linku: https://www.softkom.rs/dokumenti/resenjePU.pdf

Sors Kasa je poseban program koji će po prelasku sa postojećeg sistema fiskalizacije na novi sistem e-fiskalizacije služiti našim korisnicima za izdavanje fiskalnih računa i biće instaliran pored postojećeg programa za maloprodaju. To znači da postojeći program za maloprodaju ostaje u funkciji i da će pomoću njega biti omogućena izrada dokumenta (kalkulacija, nivelacija, popisa i slično) kao i formiranje izveštaja (stanje zaliha, izvrštaji o prodaji robe, KEP i slično) a da će pored njega biti instaliran program Sors Kasa koji će zameniti sadašnji prozor za izdavanje maloprodajnih računa i prozor za povraćaj robe u maloprodaji.

Važno je da napomenemo da sve funkcije u programu za maloprodaju (kalkulacije, nivelacije, popis, stanje zaliha i druge) ostaju nepromenjene te da se menja samo način izdavanja fiskalnih računa.

Zakonom o fiskalizaciji je predviđen rok za prelazak na sistem e-fiskalizacije do 30.04.2022. Naš plan je da prelazak korisnika na sistem e- fiskalizacije započnemo u drugoj polovini marta a pre toga će prelazak biti omogućen svim korisnicima koji to moraju da urade (na primer, zato što otvaraju novi maloprodajni objekat ili im se pokvarila fiskalna kasa).

O tehničkim detaljima i uslovima za prelazak na novi sistem fiskalizacije svi korisnici će biti obavešteni putem mejla i našeg web sajta.

Podsećamo da je rok za podnošenje zahteva za državne subvencije za troškove prelaska na novi sistem fiskalizacije 31.01.2022, te da zahtev za subvencije možete da podnesete samostalno ili u dogovoru sa vašim knjigovođom.

Pošto se sistem e-fiskalizacije značajno razlikuje od dosadašnjeg sistema fiskalizacije u narednim danima ćemo objaviti detaljno uputstvo za rad u programu Sors Kasa kao i vodič kroz sistem e-fiskalizacije. Pozivamo sve korisnike našeg programa za maloprodaju da se blagovremeno upoznaju sa ovim uputstvima kako bi prelazak na sistem e-fiskalizacije protekao jednostavno i lako.