1. softkom
  2. izrada programa

IZRADA PROGRAMA PO ZAHTEVU

Izrada programa po zahtevu može da podrazumeva prilagođavanje nekog od rešenja koje već postoji potrebama korisnika ili proizvodnju potpuno novog programa.

PRILAGOĐAVANJE POSTOJEĆIH PROGRAMA

Prilagođavanje postojećih rešenja se u većini slučajeva svodi na dodavanje analitičkih izveštaja, manje izmene u prozorima i slično.

Cena prilagođavanja programa zavisi od radnog vremena koje je potrebno da bi se program prilagodio potrebama korisnika. Cenovnik našeg radnog vremena možete da vidite ovde. Precizne informacije o troškovima prilagođavanja programa mogu da se dobiju po sagledavanju zahteva korisnika i izrade projektne dokumentacije.

IZRADA SOFTVERA

Izrada softvera je kompleksan proces kome treba pristupiti isključivo u slučaju da na tržištu ne postoji gotovo rešenje koje zadovoljava poslovne procese, odnosno u slučaju da ne postoji gotovo rešenje koje može da bude prilagođeno potrebama korisnika.

Cena izrade programa podrazumeva troškove koji zavise od radnog vremena koje treba da bude utrošeno na proizvodnju. Cenovnik našeg radnog vremena možete da vidite ovde. Procenu troškova izrade stoftvera moguće je dati pošto se sagledaju zahtevi i izradi projektna dokumentacija.

POSTUPAK IZRADE SOFTVERA

Izrada programa po zahtevu, odnosno prilagođavanje programa potrebama korisnika odvija se u 4 faze:

  1. Sagledavanje zahteva i potreba korisnika. U ovoj fazi obavlja se razgovor sa korisnikom u cilju analize zahteva i potreba.
  2. Izrada projektne dokumentacije. Na osnovu prethodno sagledanih potreba pristupa se izradi projekta programa. Nakon izrade projekat se dostavlja korisniku na odobrenje.
  3. Izrada programa. Pošto korisnik odobri projekat započinje izrada programa.
  4. Implementacija. Ova faza odvija se po završetku izrade programa i podrazumeva instalaciju kao i otklanjanje eventualnih problema i obuku zaposlenih za rad u programu.