ANALITIČKE KARTICE

Analitička kartica je dokument u kome se prikazuju sve promene koje su knjižene na određeni računovodstveni konto. Ovaj dokument se u programu Sors fomira automatski a omogućeno je filtriranje po datumu, poslovnoj jedinici i partneru. Na primer, korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži konto 4330, dobavljač Telekom, samo dokumenta u periodu 01.01.2015 - 01.02.2015".

Takođe, moguće je i štampanje i prikazivanje analitičkih kartica "od konta do konta", što znači da korisnik može da sastavi sledeći upit: "prikaži analitičke kartice od konta 5100 do konta 5400" ili "prikaži sve analitičke kartice klase 5":

Analitička kartica