NALOG ZA KNJIŽENJE

Nalog za knjiženje je dokument koji se koristi za evidenciju poslovnih promena u knjigovodstvu. Obrazac za izradu naloga u programu Sors je dizajniran tako da bude jednostavan za upotrebu i razumljiv.

Pogledajte na ovoj stranici:

Izrada naloga za knjiženje
Pregled naloga za knjiženje

IZRADA NALOGA ZA KNJIŽENJE

Obrazac za pravljenje naloga u programu Sors je dizajniran tako da se knjiženje računovodstvenih isprava vrši na jednostavan način, brzo i efikasno. Potrebno je izabrati tip naloga (izvodi, dobavljači, plate..), upisati datum naloga i zatim preći na knjiženje isprave.

Samo knjiženje isprave obavlja se brzo: vrši se izbor konta, izbor partnera (ako ga ima), popunjavaju se polja duguje, potražuje kao i opis, broj i datum dokumenta. Korisnik može da vrši izbor konta tako što će upisati ceo ili deo broja konta (npr: 4330), ili može da upiše deo naziva konta (npr: "dobavljači" za dobavljači u zemlji), posle čega će mu biti ponuđen izbor svih konta u čijem nazivu se nalazi upisana reč ili fraza.

Automatizacija popunjavanja POPDV prijave se obavlja u nalogu za knjiženje. Više o tome možete da saznate ovde.

Nalog za knjiženje

Omogućeno je i jednostavno i brzo povezivanje dokumenta (npr. povezivanje uplata kupca sa računom koji mu je prethodno izdat).

Povezivanje dokumenata u programu Sors

Softver Sors omogućava automatizaciju knjiženja na način koji je opisan ovde

.

PREGLED NALOGA ZA KNJIŽENJE

Program Sors omogućava korisniku da na jednostavan način pretražuje i pronalazi naloge koje je prethodno napravio (proknjižio). Korisnik pretražuje naloge tako što sastavlja upite (postavlja pitanja programu) kombinujući niz kriterijuma za pretraživanje i filtriranje baze podataka.

Na primer, korisnik može programu da postavi sledeće pitanje (sastavi upit): "prikaži mi sve naloge tipa >Izvod< koji su napravljeni u periodu od 1.12.2015 - 31.12.2015". U navedenom upitu korisnik je kombinovao dva kriterijuma za pretraživanje (period pravljenja naloga i tip naloga) a kao rezultat dobio je spisak naloga koji odgovaraju uslovima upita.

Pregled naloga za knjiženje