1. softkom
  2. proizvodi
PROGRAM ZA MALOPRODAJU

Sors MP je kompletan poslovni softver za maloprodaju. Podržava rad sa većinom fiskalnih uređaja, omogućava jednostavnu izradu kalkulacija, nivelacija, povratnica i drugih dokumenata. Sadrži izveštaje kao što su stanje zaliha, dnevni promet, izveštaj o dobiti i razlici u ceni. Može da se koristi u jednom ili više maloprodajnih objekata.

Saznajte više
PROGRAM ZA VELEPRODAJU

Sors VP je poslovni softver namenjen preduzećima čija je delatnost trgovina na veliko. Ovaj poslovni softver omogućava evidenciju nabavke i izdavanja robe, automatizuje izdavanje računa i predračuna. Sadrži veliki broj izveštaja kao što su stanje zaliha, kartice kupaca i dobavljača.

Saznajte više
PROGRAM ZA FAKTURISANJE

Sors FA je poslovni program koji sadrži sve funkcije koje se odnose na izdavanje računa, predračuna i ponuda a omogućava i evidenciju rashoda. Obuhvata izveštaje o ostvarenim prihodima i rashodima kao i kartice kupaca i dobavljača ali nema mogućnosti evidencije prometa robe.

Saznajte više
PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

Program za finansijsko i robno - matrerijalno knjigovodstvo. Jednostavan za korišćenje, sadrži sve propisane obrasce kao i veliki broj analitičkih izveštaja, u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Program je naročito pogodan za knjigovodstvene agencije.

Saznajte više