PROMET ROBE U VELEPRODAJI

Program za veleprodaju Sors VP omogućava jednostavnu evidenciju prometa robe u magacinu. Lak je za upotrebu, ima velike analitičke mogućnosti i omogućava značajnu automatizaciju operacija. Naročito su automatizovane operacije koje se obavljaju svakodnevno kao što su prijem i prodaja robe. Izveštaji kao što su stanje zaliha i kartica robe formiraju se automatski na osnovu prethodno unetih podataka. Softver omogućava rad sa jednim ili više magacina.

Pogledajte na ovoj stranici:
Šifarnik artikala | Kalkulacija | Nivelacija | Otpremnica | Povraćaj robe od stane kupca | Povraćaj robe dobavljaču | Interna otpremnica
Otpis | Izveštaji o stanju zaliha | Kartica robe

ŠIFARNIK ARTIKALA

Svi artikli koji se upisuju u robne dokumente (kalkulacije, račune, nivelacije i druge) moraju prethodno da budu upisani u šifarnik artikala. Šifarnik artikala može da se napravi na dva načina: uvozom artikala iz eksela ili ručnim upisom (ili izmenom) artikala kroz prozor u programu koji je za to namenjen. U video snimku ispod možete da pogledate kako se artikl upisuju ručno, kroz program.

Saznajte više

KALKULACIJA

Postupak unosa kalkulacije je brz i jednostavan, svi obračuni se rade automatski a mogućnost ljudske greške je svedena na minimum. Detaljno objašnjenje postupka unosa kalkulacije možete da vidite u video snimku ispod.

Saznajte više

NIVELACIJA

Promena cene, nivelacija cena, u programu za veleprodaju Sors VP može da se obavi na više načina: jednostavnim unosom nove cene, unosom procenta povećanja, odnosno sniženja cene ili unosom željene trgovačke marže. Promena cene može da se izvrši za jedan ili više artikala istovremeno. Postupak formiranja nivelacije cena, odnosno postupak promene cene možete da vidite u video snimku ispod.

Saznajte više

OTPREMNICE

Prozor koji se koristi za izradu otpremnica u programu za veleprodaju Sors VP je logičan i jednostavan za upotrebu. Detaljno objašnjenje ovog prozora nalazi se u video snimku ispod. Napominjemo da program za veleprodaju Sors VP podržava rad sa čitačima bar koda tako da operater umesto da ručno unosi šifru ili naziv artikla može jednostavno, pomoću čitača, da pročita bar kod.

Saznajte više

POVRAĆAJ ROBE OD STRANE KUPCA

Program za veleprodaju Sors VP omogućava jednostavnu evidenciju povraćaja robe od strane kupca. Evidentiraju se podaci o vraćenim artiklima, prodajnoj vredosti i iznosu PDV.

Saznajte više

POVRAĆAJ ROBE DOBAVLJAČU

Povratnica dobavljaču je dokument kojim se umanjuje stanje lagera i ujedno evidentira povraćaj dobavljaču. Ovaj dokument može da se koristi za robu koja se uzeta na komisionu prodaju ili za robu koja se iz bilo kog drugog razloga vraća dobavljaču.

Saznajte više

INTERNA OTPREMNICA

Interna otpremnica je značajna pravnim licima koja imaju više magacina i koristi se kada nastane potreba da se izvrši prenos robe iz jednog magacina u drugi.

Saznajte više

OTPIS ROBE

Obrazac za evidenciju otpisa robe sadrži sledeće podakte: datum otpisa, naziv i šifru artikla, količinu za otpis, cenu bez PDV, PDV, cenu sa PDV i vrednost.

Saznajte više

IZVEŠTAJI O STANJU ZALIHA

U programu za veleprodaju Sors VP postoji četiri izveštaja u kojima se na različite načine prikazuje stanje zaliha. Svi izveštaji se formiraju automatski i to na osnovu podataka iz kalkulacije, računa, nivelacije, otpremnice, povratnice i drugih dokumenata. Prikaz ova četiri izveštaja možete da vidite u video snimku ispod.

Saznajte više

MAGACINSKA KARTICA (KARTICA ROBE)

Magacinska kartica ili kartica robe je dokument u kome se prikazuju sve promene koje se odnose na određeni artikal. Ovaj dokument se formira automatski za svaki magacin, na osnovu podataka koji su upisani preko kalkulacije, nivelacije, otpremnice i povratnice.

Saznajte više