1. softkom
  2. opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

POSLOVNI PROGRAM SORS

Softkom d.o.o. u okviru svoje registrovane delatnosti proizvodi program Sors (u daljem tekstu: program) i istovremeno je nosilac autorskih i imovinskih prava na ovom programu u smislu propisa kojima se uređuje autorsko pravo.

IZDANJA PROGRAMA

Program ima sledeća izdanja: Sors MP lite, Sors MP, Sors MP Full, Sors VP lite, Sors VP, Sors VP Full, Sors FA lite, Sors FA, Sors Fa full, Sors KG. Navedena izdanja razlikuju se po svojoj funkcionalnosti i ceni.

Cene i funkcije svakog izdanja objavljene su na web sajtu Softkom d.o.o. (www.softkom.rs).

PRAVO NA KORIŠĆENJE PROGRAMA (LICENCA)

Kupac (u daljem tekstu: korisnik) od Softkom d.o.o. kupuje pravo na trajno korišćenje određenog izdanja programa Sors.

Softkom d.o.o. korisniku ustupa pravo na trajno korišćenje izvršnog programa i korisnik ne stiče pravo na izvorni kod programa.

Softkom d.o.o. korisniku izdaje račun u kome je navedeno izdanje programa koje Softkom d.o.o. ustupa korisniku na korišćenje kao i broj računara u koje korisnik može da instalira program.

U slučaju da Softkom d.o.o. korisniku ustupa izdanje programa koje ima funkciju povezivanja sa fiskalnim uređajima, Softkom d.o.o će korisniku izdati račun u kome je naveden broj fiskalnih uređaja koje korisnik može da poveže sa programom.

Korisnik ima pravo da instalira program u ugovoreni broj računara koji je naveden u računu koji je korisniku prilikom kupovine prava na trajno korišćenje izdao Softkom d.o.o.

U slučaju da Softkom d.o.o. korisniku ustupa izdanje programa koje može da se poveže sa fiskalnim uređajima, korisnik ima pravo da sa programom poveže ugovoreni broj fiskalnih uređaja koji je naveden u računu koji je korisniku prilikom kupovine prava na trajno korišćenje izdao Softkom d.o.o.

Prilikom kupovine prava na trajno korišćenje programa Softkom d.o.o. će korisniku dostaviti fajl za instalaciju programa koji korisnik ima pravo da arhivira i upotrebljava prema potrebi.

BAZA PODATAKA

Baza u kojoj se čuvaju podaci može da se nalazi u računaru korisnika ili korisnik može da, za potrebe skladištenja podataka koje koristi program, zakupi bazu podataka koja se nalazi u serveru Softkom d.o.o.

U slučaju da se baza u kojoj se čuvaju podaci nalazi u računaru korisnika, korisnik je u obavezi da pravi rezervne kopije baze podataka i Softkom d.o.o. ne snosi ogovornost za eventualno ugrožavanja integriteta baze podataka ili gubitka podataka.

U slučaju da korisnik zakupi bazu podataka koja se nalazi u serveru Softkom d.o.o., Softkom d.o.o. će korisniku izdati račun ili drugi dokument u kome je naveden period na koji je korisnik zakupio bazu podataka.

U slučaju da iz bilo kog razloga korisnik prestane da koristi usluge zakupa baze podataka Softkom d.o.o. će bazu podataka predati korisniku.

USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE

Softkom d.o.o. pruža usluge tehničke podrške za korišćenje programa koje podrazumevaju sledeće:

  1. Konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem u toku radnog vremena Softkom d.o.o.
  2. Pravo na "pomoć na daljinu" koja se obavlja pomoću programa koji omogućava pristup računarima na daljinu - Team Viewer u toku radnog vremena Softkom d.o.o.
  3. Pravo na nove verzije programa

Usluge tehničke podrške izričito ne podrazumevaju:

  1. Dorade programa na zahtev korisnika
  2. Pružanje tehničke podrške van radnog vremena Softkom d.o.o.
  3. Pružanje tehničke podrške koja zahteva da osoblje Softkom d.o.o. napusti službene prostorije Softkom d.o.o. (izlazak na teren)

Usluge tehničke podrške se naplaćuju. Cenovnik usluga tehničke podrške objavljen je na web sajtu Softkom d.o.o.

Softkom d.o.o. i korisnik ugovaraju vremenski period u kome će Softkom d.o.o. pružati korisniku usluge tehničke podrške. Softkom d.o.o. će korisniku izdati račun u kome je naveden period u kome će korisnku pružati usluge tehničke podrške.

VERZIJE PROGRAMA

Softkom d.o.o. vrši izmene programa u cilju implementacije eventualnih zakonskih promena, tehničkog usavršavanja programa i dodavanja novih funkcija. Svaka izmena u programu smatra se posebnom verzijom programa.

Kupovinom prava na korišćenje programa korisnik stiče pravo na korišćenje verzije programa koja je najnovija u trenutku kupovine.

Softkom d.o.o. obaveštava korisnika o postojanju nove verzije programa.

Pravo na nove verzije programa imaju korisnici programa koji su istovremeno i korisnici usluga tehničke podrške. Korisnici programa koji istovremeno nisu i korisnici usluga tehničke podrške nemaju pravo na nove verzije programa.

INSTALACIJA POGRAMA

Na zahtev korisnika osoblje Softkom d.o.o može da izvrši instalaciju izvršnog programa u računare korisnika. Osoblje Softkom d.o.o će izvršiti instalaciju izvršnog programa u računare korisnika pod uslovom da je korisnik programa istovremeno i korisnik usluga tehničke podrške.

Korisnik ima pravo da sam izvrši instalaciju programa bez obzira da li je istovremeno i korisnik usluga tehničke podrške. Korisnik vrši instalaciju programa pomoću instalacionog fajla koji mu je Softkom d.o.o. dostavio prilikom kupovine prava na trajno korišćenje programa.

AUTORSKA PRAVA

Sva prava zadržava Softkom d.o.o.

Ustupljeno pravo korišćenja programa, korisnik ne može prenositi, odnosno ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima bez pismene saglasnosti Softkom d.o.o.

Korisnik ne može kopirati, prodavati i ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima na korišćenje program niti bilo koji njegov deo.

Korisnik ne može kopirati, prodavati i ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima na korišćenje bazu podataka koju program koristi niti bilo koji njen deo.

Korisnik ne može prepravljati program, bazu podataka koju program koristi niti može na programu i bazi podataka koju program koristi primenjivati tehnike obrnutog inženjeringa.

Korisnik ne može koristiti izvorni kod programa ili bilo koji njegov deo kao ni izvorni kod baze podataka koju program koristi.