1. softkom
  2. tehnička podrška

TEHNIČKA PODRŠKA

Jedna od važnijih stvari koju treba imati u vidu prilikom izbora poslovnog programa je tehnička podrška. Korisnici programa bi trebalo na raspolaganju da imaju stručna lica koja mogu da im pruže odgovore na sva pitanja i da u najkraćem roku otklone nedoumice koje nastanu u radu.

Softkom tehnička podrška podrazumeva:

  1. Neograničene konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem
  2. Pravo na "pomoć na daljinu" koja se obavlja pomoću programa koji omogućava pristup računarima na daljinu (Team Viewer)
  3. Pravo na nove verzije programa

Stavke koje slede nisu obuhvaćene tehničkom podrškom:

  1. Dorade programa po zahtevu kupca (naplaćuje se po važećem cenovniku)
  2. Izlazak na teren (naplaćuje se po važećem cenovniku)
  3. Otklanjanje hardverskih kvarova (kvarovi na računaru, fiskalnoj kasi i dr.)

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u cenu licence a posle toga se naplaćuje na godišnjem nivou po važećem cenovniku u zavisnosti od programa koji korisnik upotrebljava.

Napominjemo da korisnik po isteku prve godine upotrebe programa, ukoliko ne želi, ne mora da koristi usluge tehničke podrške. Korisnici koji ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

Radno vreme tehničke podrške je 09-17 od ponedeljka do petka.