PROGRAM ZA FAKTURISANJE

SORS FA

×
Program za fakturisanje Sors FA

PROGRAM ZA FAKTURISANJE SORS FA

Program za fakturisanje Sors Fa je rešenje koje olakšava i automatizuje izdavanje i čuvanje dokumenata kao i uvid u naplatu potraživanja od kupaca. Omogućava slanje i prijem e-faktura na jednostavan način.

Osnovne funkcije programa za fakture Sors Fa su izdavanje računa, predračuna, ponuda, knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja kao i evidencija uplata kupaca. Na osnovu ovih dokumenata i evidencija program automatski formira izveštaje kao što su kartica kupca, kumulativni prikaz dugovanja po kupcima, izveštaj o roku dospeća računa na naplatu itd. Program omogućava i evidenciju rashoda i praćenje odnosa sa dobavljačima.

Program za fakture Sors Fa je dizajniran tako da se svi podaci čuvaju na jednom mestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Napominjemo da program za fakturisanje Sors Fa nema mogućnost evidencije prometa robe i stanja zaliha. Ove mogućnosti su obuhvaćene u našem programu za veleprodaju.

SLANJE I PRIJEM ELEKTRONSKIH FAKTURA

Program za fakturisanje Sors FA omogućava jednostavno slanje elektronskih faktura jednim klikom, bez dodatnih troškova. Omogućeno je slanje avansnih računa, računa, konačnih računa i knjižnih odobrenja na sistem elektronskih faktura (SEF).

Saznajte više

Program ima mogućnost prijema ulaznih elektronskih faktura sa SEF kao i njihovo odobravanja i odbijanje. Sve primljene i odobrene elektronske fakture automatski se evidentiraju u analitičke izveštaje kao što je kartica dobavljača.

Saznajte više

IZDANJA PROGRAMA

Program za fakturisanje Sors FA ima dva izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni.

OPIS FUNKCIJE SORS FA SORS FA PLUS
IZLAZNI DOKUMENTI
check mark check mark
ULAZNI DOKUMENTI
check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark
IZVEŠTAJI
Izveštaji o prodaji robe po artiklima | Izveštaj o prodaji robe po kupcima | Izveštaj o prodaji robe po robnim grupama | Grafički prikaz prihoda, rashoda i dobiti
check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark check mark
CENA ZA MESEČNI ZAKUP PROGRAMA 7 € 14 €
CENA ZA GODIŠNJI ZAKUP PROGRAMA 84 € 168 €
Cene su izražene bez PDV.
Naplata se vrši za jednu godinu unapred.
Navedene cene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu - implementacija programa (instalacija i obuka za rad u programu) je uključena u cenu i ne naplaćuje se posebno.
Navedene cene podrazumevaju pravo na instalaciju programa u dva računara.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima koja su objavljena ovde.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenja programa do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou
Usluga tehničke podrške, do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou, je uračunata u navedene cene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cene se ugovaraju po zahtevu.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa za fakture Sors FA na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Korisnik ima pravo da instalira program za fakturisanje Sors Fa u dva računara koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prva dva računara korisnik može da izabere delove programa (module) koje želi da instalira u sledeće računare. Pravo na instalaciju delova programa (modula) u svaki sledeći računar, posle drugog, se naplaćuje po važećem cenovnku.

TEHNIČKA PODRŠKA

Nudimo snažnu tehničku podršku za naše proizvode.

Saznajte više

SERVERI

Nudimo mogućnost zakupa baza podataka u našim serverima.

Saznajte više

ZAKAŽITE PREZENTACIJU

Prezentaciju programa za fakturisanje možete da zakažete pozivom na broj 011 6280 121.

Kontaktirajte nas

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna.

ROBNO KNJIGOVODSTVO

Modul za robno knjigovodstvo obuhvata kalkulacije, nivelacije, interne otpremnice, povratnice i druge dokumente pomoću kojih se evidentira promet robe u skladištu. Sadrži izveštaje o stanju zaliha i kartice artikala. Cena modula je 10 € mesečno, odnosno 120 € godišnje.

Saznajte više

PROGRAM ZA IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA - SORS KASA

Sors Kasa je program namenjen za izdavanje fiskalnih računa u maloprodaji. Odobren je od strane Poreske uprave za rad u sistemu elektronske fiskalizacije a uz njega se isporučuje i LPFR. Cena programa je 13 € mesečno, odnosno 156 € godišnje.

Saznajte više

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između softvera za fakturisanje i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je automatizovan. Jednokratna cena modula je 50 €.

Saznajte više

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Jednokratna cena modula je 50 €.

Program za maloprodaju

PROGRAM ZA MALOPRODAJU

E fiskalizacija - program za kasu. Kalkulacije, nivelacije, stanje zaliha, izveštaji.

Program za veleprodaju

PROGRAM ZA VELEPRODAJU

E-fakture, kalkulacije, predračuni, računi. Stanje zaliha, kartice kupaca i dobavljača.

Program za fakturisanje

PROGRAM ZA FAKTURISANJE

E-fakture, predračuni, računi. Kartice kupaca i dobavljača.

Program za knjigovodstvo

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

Dvojno i robno knjigovodstvo. Glavna knjiga, bilansi, analitičke kartice, POPDV.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju program za fakture Sors FA nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku se može odobriti da pregleda sve podatake, ali mu se može uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Program za fakture je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama