1. softkom
  2. cenovnik

CENOVNIK

Sve cene su izražene bez PDV.
Sve cene podrazumevaju pravo na trajno korišćenje progama (trajna licenca).

PROGRAM ZA MALOPRODAJU SORS MP

IZDANJE PROGRAMA CENA
Program za maloprodaju Sors MP Lite 200 €
Program za maloprodaju Sors MP 250 €
Program za maloprodaju Sors MP Plus 400 €

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za maloprodaju se nalazi ovde.

PROGRAM ZA VELEPRODAJU SORS VP

IZDANJE PROGRAMA CENA
Program za veleprodaju Sors VP Lite 200 €
Program za veleprodaju Sors VP 250 €
Program za veleprodaju Sors VP Plus 400 €

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za veleprodaju se nalazi ovde.

PROGRAM ZA FAKTURISANJE SORS FA

IZDANJE PROGRAMA CENA
Program za fakturisanje Sors Fa Lite 50 €
Program za fakturisanje Sors Fa 100 €
Program za fakturisanje Sors Fa Plus 300 €

Uporedni prikaz svih mogućnosti izdanja programa za fakturisanje se nalazi ovde.

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

IZDANJE PROGRAMA CENA
Finansijsko knjigovodstvo 200 €
Robno knjigovodstvo 200 €

Više o programu za knjigovodstvo možete da saznate ovde.

OSTALI MODULI

OPIS CENA
Modul za povezivanje sa Web shopom 50 €
Modul za servis 50 €

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE KUPOVINOM (LICENCA)

Trajno pravo korišćenja programa
Korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa, što znači da nema nikakve periodične finansijske obaveze prema Softkomu u smislu održavanja ili iznajmljivanja.

Pravo na instalaciju programa u tri računara
Korisnik ima pravo da instalira program u tri računara koja koriste jednu bazu podataka (više o radu u mrežnom okruženju možete da saznate ovde). Pravo na instalaciju u svaki sledeći računar se naplaćuje 30% od vrednosti programa.

Pravo na povezivanje programa sa fiskalnim uređajima (samo za program za maloprodaju)
U slučaju kupovine licence za program za maloprodaju, u navedene cene uračunato je pravo na povezivanje jednog računara sa jednim fiskalnim uređajem. To znači da jedan računar u koji je instaliran program može da bude povezan sa fiskalnim uređajem, dok ostale kopije programa mogu da se koriste isključivo u računarima koji nisu povezani sa fiskalnim uređajem. Pravo na povezivanje računara sa svakim sledećim fiskalnim uređajem naplaćuje se 125 evra.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa
Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

CENOVNIK USLUGA TEHNIČKE PODRŠKE

Opis usluga tehničke podrške dat je ovde.
Cena usluge tehničke podrške zavisi od izdanja programa koju korisnik upotrebljava a u slučaju programa za maloprodaju cena tehničke podrške zavisi i od broja fiskalnih uređaja sa kojima je program povezan. Tehnička podrška se naplaćuje za period od 1 godine.

Cene koje su navedene u donjoj tabeli važe za maksimalno 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cena se ugovara po zahtevu.

Tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u cenu licence. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

OPIS TRAJANJE CENA

PROGRAM ZA MALOPRODAJU

Program za maloprodaju Sors MP Lite 1 godina 60 €
Program za maloprodaju Sors MP
*do 2 fiskalna uređaja
1 godina 75 €
Program za maloprodaju Sors MP Plus sa finansijskim knjigovodstvom
*do 2 fiskalna uređaja
1 godina 120 €
Doplata za jedan fiskalni uređaj
*iznos se dodaje na navedenu cenu tehničke podrške u slučaju da je program povezan sa više od 2 fiskalna uređaja
1 godina 25 €

PROGRAM ZA VELEPRODAJU

Program za veleprodaju Sors VP Lite 1 godina 60 €
Program za veleprodaju Sors VP 1 godina 75 €
Program za veleprodaju Sors VP Plus sa finansijskim knjigovodstvom 1 godina 120 €

PROGRAM ZA FAKTURISANJE

Program za fakturisanje Sors Fa Lite trajno 0 €
Program za fakturisanje Sors Fa trajno 0 €
Program za fakturisanje Sors Fa sa finansijskim knjigovodstvom 1 godina 75 €

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

Program za finansijsko knjigovodstvo 1 godina 60 €
Program za robno knjigovodstvo 1 godina 60 €

 

CENOVNIK OSTALIH USLUGA

OPIS J. MERE CENA
Programiranje na zahtev sat 30 €
Konsultacije sat 20 €
Troškovi prevoza i vreme na putu za teritoriju Beograda 20 €
Troškovi prevoza i vreme na putu van Beograda km 0,6 €
Zakup do 3 baze podataka na serveru
*više o zakupu baza podataka možete da saznate ovde
1 godina 50 €
Uvećanje za rad van radnog vremena
*osnovica za uvećanje je cena konsultacija ili programiranja
*rad van radnog vremena mora da bude ugovoren 24 sata ranije
100%