1. softkom
  2. cenovnik

PROGRAM ZA MALOPRODAJU - SORS MP

OPIS CENA
Program za maloprodaju Sors MP Lite 200 €
Program za maloprodaju Sors MP 250 €
Program za maloprodaju Sors MP Plus 400 €

Uporedni prikaz svih verzija programa za maloprodaju se nalazi ovde.

PROGRAM ZA VELEPRODAJU - SORS VP

OPIS CENA
Program za veleprodaju Sors VP Lite 200 €
Program za veleprodaju Sors VP 250 €
Program za veleprodaju Sors VP Plus 400 €

Uporedni prikaz svih verzija programa za veleprodaju se nalazi ovde.

PROGRAM ZA FAKTURISANJE - SORS FAKT

OPIS CENA
Program za fakturisanje Sors Fa Lite 50 €
Program za fakturisanje Sors Fa 100 €
Program za fakturisanje Sors Fa Plus 300 €

Uporedni prikaz svih verzija programa za fakturisanje se nalazi ovde.

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

OPIS CENA
Finansijsko knjigovodstvo 200 €
Robno knjigovodstvo 200 €

Više o programu za knjigovodstvo možete da saznate ovde.

Napomena: cene su izražene bez PDV.

LICENCE I TEHNIČKA PODRŠKA

Sve navedene cene se odnose na 3 licence. To znači da korisnik ima pravo da instalira program u 3 računara koja koriste jednu bazu podataka (više o radu u mrežnom okruženju možete da saznate ovde). Svaka sledeća licenca se naplaćuje 30% od navedene cene.

U slučaju programa za maloprodaju cene se odnose na tri licence, odnosno korisnik ima pravo da instalira program u 3 računara, od čega samo jedan računar može da bude povezan sa fiskalnim uređajem. Licenca za povezivanje sa svakim sledećim fiskalnim uređajem naplaćuje se 125 evra.

Kupovinom licence korisnik stiče trajno pravo korišćenja programa, što znači da nema nikakve finansijske obaveze prema Softkomu u smislu godišnjeg održavanja ili iznajmljivanja.

Usluga tehničke podrške za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u navedene cene, a posle toga se naplaćuje po važećem cenovniku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

INSTALACIJA I OBUKA ZAPOSLENIH ZA RAD U PROGRAMU

Instalacija programa kao i obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u navedene cene i ne naplaćuje se posebno.

Obuka zaposlenih se, u skladu sa željama korisnika, može obaviti ili u prostorijama korisnika ili u prostorijama Softkoma. U slučaju da je sedište korisnika van Beograda obuka se obavlja telefonskim putem i pomoću programa za pomoć na daljinu (TeamViewer).

Instalacija programa podrazumeva isključivo instalaciju Softkom programa i baza podataka. Instalacija programa ne podrazumeva umrežavanje računara korisnika, instalaciju hradvera kao ni instalaciju programa drugih proizvođača.

CENOVNIK USLUGA TEHNIČKE PODRŠKE

Detaljan opis usluga tehničke podrške dat je ovde.
Cena usluge tehničke podrške zavisi od licence koju korisnik upotrebljava a u slučaju programa za maloprodaju cena tehničke podrške zavisi i od broja fiskalnih uređaja sa kojima je program povezan. Tehnička podrška se naplaćuje za period od 1 godine.

Napomena: tehnička podrška za prvu godinu korišćenja programa je uračunata u cenu programa. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa.

OPIS TRAJANJE CENA

PROGRAM ZA MALOPRODAJU

Program za maloprodaju Sors MP Lite 1 godina 60 €
Program za maloprodaju Sors MP
*do 3 fiskalna uređaja
1 godina 75 €
Program za maloprodaju Sors MP Plus sa finansijskim knjigovodstvom
*do 3 fiskalna uređaja
1 godina 120 €
Doplata za jedan fiskalni uređaj
*iznos se dodaje na navedenu cenu tehničke podrške u slučaju da je program povezan sa više od 3 fiskalna uređaja
1 godina 25 €

PROGRAM ZA VELEPRODAJU

Program za veleprodaju Sors VP Lite 1 godina 60 €
Program za veleprodaju Sors VP 1 godina 75 €
Program za veleprodaju Sors VP Plus sa finansijskim knjigovodstvom 1 godina 120 €

PROGRAM ZA FAKTURISANJE

Program za fakturisanje Sors Fa Lite trajno 0 €
Program za fakturisanje Sors Fa trajno 0 €
Program za fakturisanje Sors Fa sa finansijskim knjigovodstvom 1 godina 75 €

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

Program za finansijsko knjigovodstvo 1 godina 60 €
Program za robno knjigovodstvo 1 godina 60 €

Napomena: cene su izražene bez PDV.

CENOVNIK OSTALIH USLUGA

OPIS J. MERE CENA
Programiranje na zahtev sat 30 €
Konsultacije sat 20 €
Troškovi prevoza i vreme na putu za teritoriju Beograda 20 €
Troškovi prevoza i vreme na putu van Beograda km 0,6 €
Zakup do 3 baze podataka na serveru
*više o zakupu baza podataka možete da saznate ovde
1 godina 50 €
Uvećanje za rad van radnog vremena
*osnovica za uvećanje je cena konsultacija ili programiranja
*rad van radnog vremena mora da bude ugovoren unapred
100%

Napomena: cene su izražene bez PDV.