1. softkom
  2. baza znanja
  3. instalacija i podešavanje
  4. prijava na portal sistema elektronskih faktura (SEF)

PRIJAVA NA PORTAL SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA (SEF)

SADRŽAJ

Demo i produkciono okruženje SEF
Prijava na portal SEF

DEMO I PRODUKCIONO OKRUŽENJE SEF

Portal sistema elektronskih faktura (SEF) ima dva okruženja:

  1. Demo okruženje. Fakture koje se pošalju na demo okruženje ne predstavljaju važeći dokument, već se ovo okruženje koristi isključivo u svrhe testiranja i obuke. Adresa SEF za demo okruženje je https://demoefaktura.mfin.gov.rs.
  2. Produkciono okruženje. Sve fakture koje se pošalju na produkciono okruženje predstavljaju važeći dokument. Adresa SEF za produkciono okruženje je https://efaktura.mfin.gov.rs.

PRIJAVA NA PORTAL SEF

Da biste se prijavili na demo ili produkciono okruženje SEF potrebno je da posedujete elektronsku identifikaciju. Više informacija o elektronskoj identifikaciji možete da saznate na portalu e-uprave Vlade Srbije na adresi https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna. Za prijavu na portal SEF mogu da se koriste sledeći načini za elektronsku identifikaciju:

  1. Kvalifikovani elektronski sertifikat (koristi se i za plaćanja preko e-bankinga, za prijavu završnog računa i slično)
  2. Mobilna aplikacija ConsentID. Detaljno uputstvo za pravljenje naloga na Portalu za elektronsku identifikaciju i korišćenje aplikacije ConsentID možete da pronađete na sajtu e-uprave Vlade Srbije na linku https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/prijava-mobilnom-aplikacijom

Uputstvo za prijavu na portal SEF možete da pronađete na linku https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=106&cache=sr).

Datum poslednje izmene članka: 06.03.2023