REVERS

SADRŽAJ

Izdavanje reversa
Pregled reversa
Izmena reversa

IZDAVANJE REVERSA

Revers je dokument kojim se evidentira izdavanje robe kupcima uz uslov da roba i dalje ostaje u vlasništvu preduzeća koje je robu izdalo. U tekstu koji sledi opisujemo postupak izdavanja reversa u poslovnom programu Sors.

Prozor za izdavanje reversa možete da pokrenete na sledeći način:

 1. Kliknite na stavku Robni promet koja se nalazi u komandnom meniju.
 2. Zatim kliknite na stavku Reversi i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da kliknete na opciju Revers.
 3. Pokreće se prozor za izdavanje reversa izgleda kao na slici koja sledi.
Prozor za izdavanje reversa

Izbor kupca kome se roba daje na revers možete da obavite u gornjem levom delu prozora (označen brojem 1 slici). U istom delu prozora, u polje Datum, treba da upišete datum izdavanja reversa (u ovom polju podrazumevano je prikazan tekući datum). U slučaju da u okviru pravnog lica postoji više organizacionih jedinica u padajućem meniju Poslovna jedinica treba da da izaberete organizacionu jedinicu iz koje se roba daje na revers.

Upis artikala na revers se obavlja na način koji je opisan u tekstu koji sledi:

 1. Artikal možete da izaberete u polju Naziv artikla ili možete da upišete njegovu šifru u polje Šifra.
 2. Količinu artikla koju dajete na revers možete da upišete u polje Količina.
 3. Prilikom upisa artikla treba da imate u vidu sledeća pravila koja se odnose na cenu, odnosno na novčanu vrednost artikala koji se daju na revers:
  • Važeća cena artikla će se prikazati u polju Cena odmah pošto izvšite izbor artikla. Korisnicima može da bude odobreno ili zabranjeno da vrše promenu važeće prodajne cene artikla prilikom izdavanja reversa na način koji je opisan ovde.
  • U slučaju da ima odgovarajuće odobrenje, korisnik može da promeni važeću cenu (koja se podrazumevano prikazuje prilikom upisa naziva ili šifre artikla) jednostavnim upisom nove cene u polje Cena.
  • Cena koja se prikazuje u polju Cena može da bude iskazana sa PDV ili bez PDV (osnovica). Cenu koja će biti prikazana možete da odredite u delu ekrana Prodajna cena koji je na slici označen brojem 2. Izbor koji ovde izvršite će biti zapamćen kao podrazumevan (prikazivaće se svaki sledeći put kada izdajete revers).
 4. Klikom na dugme Upiši ili pritiskom na taster Enter na tastaruri možete da upišete artikal na revers. Kada to uradite artikal će biti upisan u tabelu koja je na prethodnoj slici označena brojem 4, a vi možete da pristupite unosu sledećeg artikla.

Broj artikala koji može da se upiše na revers nije ograničen. U delu prozora koji je na slici označen brojem 5 prikazana je suma podataka koji se nalaze u tabeli: ukupna količina (zbir količine svih artikala na reversu), ukupna prodajna vrednost itd.

Brisanje određenog artikla sa reversa, odnosno iz tabele koja je na slici označena brojem 4, možete da obavite tako što kliknete desnim tasterom miša na njega a onda u meniju koji se pojavi kliknete na stavku Obriši.

Pošto završite sa upisom artikala, revers možete da snimite klikom na dugme Snimi koje se nalazi u donjem desnom delu prozora.

PREGLED REVERSA

Reverse koji se nalaze u bazi podataka možete da prikažete na sledeći način:

 1. Kliknite na stavku Robni promet koja se nalazi u komandnom meniju.
 2. Zatim kliknite na stavku Reversi i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da kliknete na opciju Pregled revresa.

Prozor za pregled reversa se koristi isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

IZMENA REVERSA

Izmena reversa se u poslovnom programu Sors obavlja na sledeći način:

 1. U prozoru za pregled reversa treba da pronađete revers koji želite da izmenite na način koji opisan u ovde.
 2. Zatim treba da kliknite desnim tasterom miša na njega i na ekranu će se prikazati meni u kome treba da izaberete opciju Prikaži revers.
 3. Na ekranu će se prikazati revers u prozoru koji je isti kao i prozor koji se koristi za izdavanje reversa.
 4. U donjem levom delu prozora pronađite dugme Izmeni i kliknite mišem na njega.
 5. Dalji postupak je identičan postupku izdavanja reversa koji je opisan ovde.

Datum poslednje izmene članka: 23.10.2012