1. softkom
 2. baza znanja
 3. unos, pregled i izmena dobavljača

UNOS, PREGLED I IZMENA DOBAVLJAČA

SADRŽAJ

Unos dobavljača
Pregled i izmena dobavljača

UNOS DOBAVLJAČA

Prozor za evidenciju podataka o dobavljačima može da se pokrene na više načina, u zavisnosti od verzije programa Sors koju koristite:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Rashodi. U meniju kliknite na stavku Dobavljači i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos dobavljača.
 2. Ako u komandnom meniju nemate stavku Rashodi a koristite program za veleprodaju ili program za maloprodaju onda dobavljača možete da upišete prilikom izrade kalkulacije.
 3. Ako koristite program za finansijsko knjigovodstvo:
  • U komandnom meniju izaberite stavku Finansijsko.
  • U meniju kliknite na stavku Partneri i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos dobavljača.
 4. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za unos podataka o dobavljačima

Najvažnije podatke o dobavljaču kao što su tip dobavljača (domaći ili inostrani), naziv dobavljača, adresa i PIB možete da upišete u delu prozora Osnovni podaci, dok u sekciji Podaci za kontakt možete da upišete osobu za kontakt, telefone i mejlove....

Ako upotrebljavate program za finansijsko knjigovodstvo u polje Konto treba da upišete račun na koji knjižite dugovanja dobavljačima. U slučaju da u padajućem meniju Tip dobavljača izaberete domaćeg dobavljača u ovo polje će podrazumevano biti upisan račun 4330 a u slučaju da izaberete ino dobavljača 4340. Ako ne koristite program za finansijsko knjigovodstvo ovo polje za vas nije od značaja.

Pošto upišete sve podatke kliknite na dugme Snimi i dobavljač će biti upisan u bazu.

PREGLED I IZMENA DOBAVLJAČA

Prozor za pregled dobavljača može da se pokrene na više načina, u zavisnosti od verzije programa Sors koju koristite:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Rashodi. U meniju kliknite na stavku Dobavljači i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled dobavljača.
 2. U slučaju da koristite program za finansijsko knjigovodstvo:
  • u komandnom meniju izaberite stavku Finansijsko.
  • U meniju kliknite na stavku Partneri i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled dobavljača.
 3. Na ekranu će se prikazati prozor kao na slici ispod:
Prozor za pregled dobavljača

Filteri za pretraživanje dobavljača se nalaze u levom delu prozora (označen brojem 1 na slici):

 1. Naziv. U ovo polje možete da unesete deo naziva dobavljača ili ceo naziv i pošto pritisnete taster Enter u tabeli će se prikazati dobavljači u čijem nazivu postoji kombinacija slova koju ste prethodno upisali. Postavljanjem znaka za potvrdu pored opcije Prikaži samo tačne nazive obezbeđujete da se u tabeli prikažu samo dobavljači čiji je naziv identičan tekstu koji ste upisali.
 2. PIB. Ako u ovo polje upišete PIB dobavljača i zatim pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe u tabeli će se prikazati dobavljač čiji PIB ste upisali.

Sve dobavljače koji su upisani u bazu podataka možete da prikažete tako što sva polja ostavite prazna i zatim kliknete mišem na sličicu lupe.

Ako desnim tasterom miša kliknete na određenog dobavljača u tabeli prikazaće se padajući meni sa sledećim opcijama:

 1. Prikaži. Pošto kliknete na ovu stavku prokazaće se prozor u kome možete da vidite sve podatke o dobavljaču. Ovaj prozor je isti kao i prozor za unos dobavljača, a osim na ovaj način možete da ga pokrenete i ako kliknete dva puta na određenog dobavljača u tabeli.
 2. Izmeni. Klikom na ovu stavku prikazuje se prozor za izmenu dobavljača u kome važe ista pravila kao i u prozoru za unos dobavljača.
 3. Podaci o unosu. Ako kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor u kome možete da vidite podatke o korisniku koji je izvršio unos ili izmenu dobavljača kao i vremenu unosa, odnosno izmene.

Podatke možete da izvezete iz tabele u eksel ako kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Kada to uradite na ekranu će se prikazati standardan Windowsov prozor za snimanje fajlova.

Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu dobavljača. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 27.08.2015