SORS FA

Sors FA je poslovni softver iz porodice programa za izdavanje računa čija je osnovna funkcija izdavanje računa i praćenje naplate potraživanja. U poređenju sa drugim izdanjima iz porodice Sors izdvaja se po tome što ima modul za preduzetničku evidenciju rashoda, ali nema modul za finansijsko knjigovodstvo.

Program omogućava automatizaciju niza operacija a naročito onih koje se obavljaju svakodnevno. Jednostavan je za upotrebu, ima veliki broj izveštaja, omogućava analizu i praćenje kompletnog poslovanja. Potpuno je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, a omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije preko interneta.

Naša kuća vrši instalaciju i obuku zaposlenih za rad u programu a svim korisnicima naših programa na raspolaganju stoji tehnička podška u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća u toku rada.

Video prezentaciju programa možete da pogledate ovde.

Sledi spisak najvažnijih funkcija programa.

FAKTURISANJE

RASHODI

PREDUZETNIČKA EVIDENCIJA FINANSIJSKOG PROMETA

IZVEŠTAJI

RAD U MREŽI I PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Program je dizajniran po principu server - klijent, što znači da je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju. Takođe, omogućen je pristup podacima i sa udaljenih lokacija. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije pod uslovom da imate pristup internetu.

Više o radu u mreži i pristupu sa udaljene lokacije

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Poslovni program Sors FA omogućava višekorisničku upotrebu programa pomoću korisničkih naloga. Svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i za koji se vezuju odobrenja (korisničke privilegije) kojima se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa. Korisnički nalog je zaštićen lozinkom.

Više o korisničkim nalozima

RAD SA VIŠE POSLOVNIH JEDINICA U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA

Poslovni softver Sors FA je u potpunosti prilagođen za rad sa više poslovnih jedinica. Koncepcija programa je takva da se podaci iz svih poslovnih jedinica čuvaju na jednom mestu (u serveru), što omogućava efikasan rad kao i detaljan uvid u poslovanje. Promene u poslovnim jedinicama mogu da se prate u realnom vremenu, što znači da je promena koja nastane u određenoj poslovnoj jedinici odmah vidljiva svima u mreži.

Više o radu sa većim brojem poslovnih jedinica

Pogledajte
ostala izdanja programa

Pogledajte

Pogledajte