1. softkom
  2. proizvodi
  3. rad u mreži

RAD U MREŽNOM OKRUŽENJU

Naša rešenja su u potpunosti prilagođena za rad u mrežnom okruženju (arhitektura server/klijent). To znači da su podaci centralizovani u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika, sa više različitih računara. Svi korisnici imaju pristup istim podacima i rade sa istim dokumentima (u skladu sa odobrenjima). Podaci se ažuriraju u realnom vremenu, što znači da je promena koju napravi jedan korisnik automatski vidljiva svim ostalim korisnicima.

PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Naša rešenja omogućavaju pristup podacima sa računara koji se nalaze udaljenim lokacijama i nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije pod uslovom da imate pristup internetu ili telefonskoj liniji.

Rad u mrežnom okruženju