1. softkom
  2. proizvodi
  3. rad u mreži

RAD U MREŽNOM OKRUŽENJU

Svi naši poslovni softveri su u potpunosti prilagođeni za rad u mrežnom okruženju (arhitektura server/klijent). To znači da su podaci centralizovani u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika, sa više različitih računara. Svi korisnici imaju pristup istim podacima i rade sa istim dokumentima (u skladu sa odobrenjima). Podaci se ažuriraju u realnom vremenu, što znači da je promena koju napravi jedan korisnik automatski vidljiva svim ostalim korisnicima.

PRISTUP PODACIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Naši poslovni softveri omogućavaju pristup podacima i računarima koji se nalaze udaljenim lokacijama i nisu povezani u lokalnu mrežu. To znači da podacima možete da pristupite sa bilo koje lokacije pod uslovom da imate pristup internetu.

Rad u mrežnom okruženju