1. softkom
  2. baza znanja
  3. robno knjigovodstvo
  4. obračun nabavne cene

OBRAČUN NABAVNE CENE

Poslovni softver Sors omogućava korisniku da se opredeli za način na koji će se vršiti obračun prosečnih nabavnh cena artikala u izveštajima o stanju zaliha, izveštajima o prometu robe i ostvarenoj razlici u ceni, izveštajima o prodaji robe, pregledu računa-otpremnica i prilikom knjiženja računa.

Postoje dva metoda za obračun prosečne nabavne cene artikala:

  1. Metod obračuna nabavne cene posle svake kalkulacije
  2. Metod obračuna nabavne cene jednostavnim prosečenjem

U daljem tekstu objasnićemo razliku između ove dve metode a ovde je bitno da napomenemo da je podrazumevano podešeno da se nabavna cena obračunava metodom jednostavnog prosečenja. Korisnici koji žele da prosečenje nabavne cene vrše metodom prosečenja posle svake kalkulacije treba da izvrše odgovarajuća podešavanja programa.

SADRŽAJ

Metod obračuna nabavne cene posle svake kalkulacije
Metod obračuna nabavne cene jednostavnim prosečenjem

METOD OBRAČUNA NABAVNE CENE POSLE SVAKE KALKULACIJE

Ova metoda obračunava apsolutno preciznu nabavnu cenu tako što se posle svake evidentirane kalkulacije (ulaza) sabira nabavna vrednost artikla u skladištu i nabavna vrednost artikla u kalkulaciji i onda se tako dobijen iznos podeli sa zbirom količine artikla u skladištu i količine u kalkulaciji.

Praktično, formula za obračun nabavne cene jednog artikla koja se primenjuje posle svake kalkulacije izgleda ovako:

(nabavna vrednost artikla u skladištu + nabavna vrednost artikla u kalkulaciji) / (količina artikla u skladištu + količina artikla u kalkulaciji)

Ova metoda je apsolutno precizna, ali zahteva da se pre svake analize ili knjiženja izvrši prosečenje cena. Preporučeno je da se ova metoda koristi u situacijama kada korisnik na godišnjem nivou ima veliki broj nabavki istog artikla i kada se nabavna cena artikala značajno razlikuje prilikom različitih nabavki (u različitim kalkulacijama).

Prosečenje cena je jednostavna operacija koja se obavlja na sledeći način:

  1. U izveštajima o stanju zaliha na način koji je opisan ovde.
  2. U izveštajima o prodaji robe na način koji je opisan ovde.
  3. U pregledu računa i pre knjiženja računa na način koji je opisan ovde.

Ova metoda obračuna cene nije podrazumevano uključena i korisnici koji žele da nabavnu cenu obračunavaju na ovaj način treba da izvrše odgovarajuća podešavanja.

METOD OBRAČUNA NABAVNE CENE JEDNOSTAVNIM PROSEČENJEM

Ova metoda podrazumeva da se nabavna cena artikla obračunava tako što se ukupna nabavna vrednost jednog artikla iz svih kalkulacija podeli sa ukupnom količinom artikla iz svih kalkulacija.

Praktično, nabavna cena jednog artikla obračunava se po sledećoj formuli:

ukupna nabavna vrednost artikla iz svih kalkulacija / ukupna količina artikla iz svih kalkulacija

Za razliku od prethodno opisane metode obračuna nabavne cene posle svake kalkulacije, ova metoda nije apsolutno precizna, ali je jednostavna za korišćnje i od korisnika ne zahteva nikakve radnje da bi obračun nabavne cene bio izvršen, već se obračun vrši automatski prilikom formiranja izveštaja o stanju zaliha, izveštaja o prometu robe i ostvarenoj razlici u ceni, izveštaja o prodaji robe, u pregledu računa-otpremnica i prilikom knjiženja računa.

Ova metoda preporučuje se u situacijama kada korisnik u toku jedne godine nema veliki broj nabavki istog artikla ili u situacijama kada su nabavne cene iste ili se mininalno razlikuju prilikom različitih nabavki (u različitim kalkulacijama).

Posle instalacije, podrazumevano, program je podešen da koristi ovu metodu obračuna nabavne cene.

Datum poslednje izmene članka: 08.06.2021