IZVOD OTVORENIH STAVKI - IOS

Izvod otvorenih stavki (IOS) je izveštaj u kome se prikazuju neplaćene ili delimično plaćene fakture. Ovaj izveštaj program za knjigovodstvo Sors sastavlja automatski i to na osnovu povezivanja uplata sa računima koji su izdati kupcu, odnosno povezivanja isplata sa računima koji su primljeni od dobavljača. Povezivanje uplata sa izvoda sa računima obavlja se veoma jednostavno prilikom sastavljanja naloga za knjiženje.

Izvod otvorenih stavki