PROGRAM ZA VELEPRODAJU

SORS VP

PROGRAM ZA VELEPRODAJU SORS VP

Program za veleprodaju Sors VP je kompletno rešenje namenjeno za evidenciju poslovnih promena i analizu poslovanja u veleprodaji. Omogućava slanje i prijem e-faktura na jednostavan način.

Automatizuje i ubrzava evidenciju prijema i izdavanja robe, izradu ponuda, predračuna, računa i drugih dokumenata. Program automatski pravi izveštaje kao što su kartice kupaca, lager lista, promet robe po kupcima, knjiga primljenih računa ... Mogućnost ljudske greške prilikom unosa i obrade podataka je svedena na minimum.

Program za veleprodaju Sors VP je dizajniran tako da se svi podaci čuvaju na jednom mestu, u jednoj bazi podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

SLANJE I PRIJEM ELEKTRONSKIH FAKTURA

Program za veleprodaju Sors VP omogućava jednostavno slanje elektronskih faktura jednim klikom, bez dodatnih troškova. Omogućeno je slanje avansnih računa, računa, konačnih računa i knjižnih odobrenja na sistem elektronskih faktura (SEF).

Saznajte više

Program ima mogućnost prijema ulaznih elektronskih faktura sa SEF kao i njihovo odobravanja i odbijanje. Sve primljene i odobrene elektronske fakture automatski se evidentiraju u analitičke izveštaje kao što je kartica dobavljača a omogućeno je i automatsko pravljenje kalkulacija na osnovu primljenih e faktura.

Saznajte više

IZDANJA PROGRAMA

Program za veleprodaju Sors VP ima dva izdanja koje se razlikuju po svojim funkcijama i ceni.

OPIS FUNKCIJE SORS VP SORS VP PLUS
ROBNI PROMET
check mark check mark
IZLAZNI DOKUMENTI
check mark check mark
ULAZNI DOKUMENTI
check mark check mark
PROMET PO TEKUĆIM RAČUNIMA
check mark check mark
IZVEŠTAJI
Izveštaj o prometu robe i ostvarenoj razlici u ceni | Izveštaji o prodaji robe po artiklima | Izveštaj o prodaji robe po kupcima | Izveštaj o prodaji robe po robnim grupama | Izveštaji o nabavci robe | Grafički prikaz prihoda, rashoda i dobiti
check mark check mark
MOGUĆNOST RADA NA UDALJENIM LOKACIJAMA
check mark check mark
FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
no check mark check mark
CENA ZA MESEČNI ZAKUP PROGRAMA 17 € 24 €
CENA ZA GODIŠNJI ZAKUP PROGRAMA 204 € 288 €
Cene su izražene bez PDV.
Naplata se vrši za jednu godinu unapred.
Navedene cene predstavljaju jedine troškove prema Softkomu - implementacija programa (instalacija i obuka za rad u programu) je uključena u cenu i ne naplaćuje se posebno.
Navedene cene podrazumevaju pravo na instalaciju programa u dva računara.

USLUGE KOJE SU URAČUNATE U CENU

Instalacija programa u računare kupca
Instalacija programa u računare kupca je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno. U skladu sa svojim potrebama i organizacijom korisnik može samostalno da izvrši instalaciju programa u skladu sa uputstvima koja su objavljena ovde.

Obuka zaposlenih za rad u programu
Obuka zaposlenih za rad u programu je uračunata u cenu i ne naplaćuje se posebno.

Tehnička podrška za korišćenja programa do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou
Usluga tehničke podrške, do 50 poziva ili 5 sati rada na godišnjem nivou, je uračunata u navedene cene. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom tehničke podrške cene se ugovaraju po zahtevu.

PRAVA KOJA KORISNIK STIČE ZAKUPOM PROGRAMA (LICENCA)

Zakup programa
Korisnik zakupljuje pravo korišćenja programa na određeni vremenski period. Minimalni period zakupa programa je jedna godina.

Pravo na instalaciju programa u dva računara
Korisnik ima pravo da instalira program za veleprodaju Sors VP u dva računara koja koriste jednu bazu podataka. Posle instalacije u prva dva računara korisnik može da izabere delove programa (module) koje želi da instalira u sledeće računare. Pravo na instalaciju delova programa (modula) u svaki sledeći računar, posle drugog, se naplaćuje po važećem cenovnku.

TEHNIČKA PODRŠKA

Nudimo snažnu tehničku podršku za naše proizvode.

Saznajte više

SERVERI

Nudimo mogućnost zakupa baza podataka u našim serverima.

Saznajte više

ZAKAŽITE PREZENTACIJU

Prezentaciju programa za veleprodaju možete da zakažete pozivom na broj 011 6280 121.

Kontaktirajte nas

DODATNI MODULI

Dodatni moduli su namenjeni korisnicima koji imaju specifične potrebe i njihova kupovina nije obavezna.

PROIZVODNJA

Modul za proizvodnju obuhvata sastavnice, prijemnice, radne naloge, trebovanja i predajnice. Omogućava automatizaciju evidencije kompletnog proizvodnog procesa. Cena modula je 7 € mesečno, odnosno 84 € godišnje.

Saznajte više

PROGRAM ZA IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA - SORS KASA

Sors Kasa je program namenjen za izdavanje fiskalnih računa u maloprodaji. Odobren je od strane Poreske uprave za rad u sistemu elektronske fiskalizacije a uz njega se isporučuje i LPFR. Cena programa je 13 € mesečno, odnosno 156 € godišnje.

Saznajte više

POVEZIVANJE SA WEB PRODAVNICOM

Ovaj modul omogućava razmenu podataka između softvera za veleprodaju i web prodavnice tako što u web prodavnicu šalje podatke o artiklima, stanju zaliha i cenama dok iz web prodavnice preuzima podatke o naručenim artiklima. Čitav proces je automatizovan. Jednokratna cena modula je 50 €.

Saznajte više

SERVIS

Ovaj modul je namenjen firmama koje pružaju usluge servisa. Sadrži revers (dokument za evidenciju prijema robe u servis) kao i radni nalog koji može da ima više statusa (u radu, urađen i sl). Povezan je sa drugim delovima programa. Jednokratna cena modula je 50 €.

Program za maloprodaju

PROGRAM ZA MALOPRODAJU

E fiskalizacija - program za kasu. Kalkulacije, nivelacije, stanje zaliha, izveštaji.

Program za veleprodaju

PROGRAM ZA VELEPRODAJU

E-fakture, kalkulacije, predračuni, računi. Stanje zaliha, kartice kupaca i dobavljača.

Program za fakturisanje

PROGRAM ZA FAKTURISANJE

E-fakture, predračuni, računi. Kartice kupaca i dobavljača.

Program za knjigovodstvo

PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

Dvojno i robno knjigovodstvo. Glavna knjiga, bilansi, analitičke kartice, POPDV.

VIŠEKORISNIČKA UPOTREBA

Broj korisnika koji mogu da upotrebljavaju program za veleprodaju Sors VP nije ograničen. Svaki korisnik može da ima svoj korisnički nalog i postoji mogućnost ograničavanja pristupa podacima. Na primer, jedan korisnik može da izdaje račune ali ne može da pristupa podacima koji se odnose na evidenciju rashoda. Drugom korisniku može da se odobri da pregleda sve podatake, ali može da mu se uskratiti pravo da unosi nove ili menja postojeće podatke.

Više o korisničkim nalozima

RAD U MREŽI I RAD NA UDALJENIM LOKACIJAMA

Softver za veleprodaju Sors VP je u potpunosti prilagođen za rad u mrežnom okruženju što znači da su podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj istovremeno može da pristupa više korisnika. Omogućen je i rad na udaljenim lokacijama.

Više o radu u mreži i radu na udaljenim lokacijama

RAD SA VIŠE MAGACINA

Softver za veleprodaju Sors VP je u potpunosti prilagođen za rad sa više magacina. Lager lista, kartica robe ili izveštaji o prodaji robe mogu da budu prikazani za svaki magacin posebno ili za sve magacine zajedno.