1. softkom
 2. baza znanja
 3. robno knjigovodstvo
 4. prikazivanje maloprodajnih dokumenata i izveštaja u programu Sors

PRIKAZIVANJE MALOPRODAJNIH DOKUMENATA I IZVEŠTAJA U PROGRAMU SORS

Poslovni program Sors je u potpunosti integrisan sa programom Sors Kasa (više o integraciji ova dva programa možete da pročitate ovde) što, između ostalog, znači da svi fiskalni dokumenti koji su napravljeni u programu Sors Kasa mogu da budu prikazani u poslovnom programu Sors. Napominjemo da poslovni program Sors nema mogućnost izdavanja fiskalnih dokumenata već da se izdavanje svih vrsta fiskalnih dokumenata obavlja preko programa Sors Kasa.

SADRŽAJ

Prozori za prikazivanje fikskalnih dokumenata
Prozor za prikazivanje dnevnih izveštaja

PROZORI ZA PRIKAZIVANJE FISKALNIH DOKUMENATA

Prozori za prikazivanje fiskalnih dokumenata mogu da se pokrenu preko opcija koje možete da vidite ako u komandnom meniju kliknete na dugme Maloprodaja:

 1. U meniju Promet nalaze se stavke Promet - prodaja i Promet - refundacija pomoću kojih možete da pokrenete prozore u kojima se prikazuju istoimeni dokumenti
 2. U meniju Avans nalaze se stavke Avans - prodaja i Avans - refundacija pomoću kojih možete da pokrenete prozore u kojima se prikazuju istoimeni dokumenti
 3. U meniju Predračun nalaze se stavke Predračun - prodaja i Predračun - refundacija pomoću kojih možete da pokrenete prozore u kojima se prikazuju istoimeni dokumenti
 4. U meniju Kopija nalaze se stavke Kopija - prodaja i Kopija - refundacija pomoću kojih možete da pokrenete prozore u kojima se prikazuju istoimeni dokumenti
 5. U meniju Kopija nalaze se stavke Obuka - prodaja i Obuka - refundacija pomoću kojih možete da pokrenete prozore u kojima se prikazuju istoimeni dokumenti

Prozor za pregled fiskalnih dokumenata se koriste isto kao i svi ostali prozori za pregled dokumenata u poslovnom programu Sors. Prozore za pregled dokumenata smo detaljno opisali ovde.

U levom delu prozora, nalaze se kriterijumi za pretraživanje fiskalnih dokumenata, a tabela u kojoj se prikazuju dokumenti, zauzima centralni i najveći deo prozora. Ako kliknete na određeni fiskalni dokument prkazaće se specifikacija fiskalnog dokumenta.

U prozoru za pregled fiskalnih dokumenata promet - prodaja postoji opcija za automatsko pravljenje internih otpremnica na osnovu dokumenata. Ova opcija je detaljno objašnjena ovde.

Takođe, u prozoru za pregled fiskalnih dokumenata promet - prodaja postoji opcija za slanje fiskalnih računa na SEF u formi e fakture. Ova opcija je detaljno objašnjena ovde.

PROZOR ZA PRIKAZIVANJE DNEVNIH IZVEŠTAJA

U dnevnom izveštaju prikazuje se poreska osnovica, PDV i ukupna vrednost fiskalnih dokumenata koji su izdati u određenom danu kao i ukupna vrednost za svaki način plaćanja.

Odvojeno su prikazani osnovica po opštoj i posebnoj stopi, osnovica za robu i usluge kao i PDV koji je obračunat po posebnoj stopi i PDV koji je obračunat po opštoj stopi. Izveštaj se formira za svaku poslovnu jedinicu posebno kao i za svaku vrstu fiskalnih dokumenata koji se smatraju fiskalnim računima: promet-prodaja, avans-prodaja, promet-refundacija i avans-refundacija.

Prozor za prikazivanje dnevnih izveštaja možete da pokrenete na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja.
 2. U meniju kliknite stavku Dnevni izveštaj.
 3. Otvara se prozor sa slike ispod.
Prozor u kome se prikazuju dnevni izveštaji

U delu prozora koji je na slici označen brojem 1 nalaze se kriterujumi za pretraživanje dnevnih izveštaja:

 1. Poslovna jedinica. U tabeli (označena brojem 2 na slici) će biti prikazati samo dnevni izveštaji koji su napravljeni u poslovnoj jedinici koja je izabrana u ovom padajućem meniju, a u slučaju da želite da prikažete dnevne izveštaje iz svih poslovnih jedinica potrebno je da u ovom meniju izaberete opciju Sve.
 2. Tip dokumenta. U tabeli (označena brojem 2 na slici) će biti prikazati samo dnevni izveštaji koji su napravljeni za vrstu fiskalnog dokumenata koja je izabrana u ovom padajućem meniju, a u slučaju da želite da prikažete dnevne izveštaje napravljene za sve vrste fiskalnih dokumenata za koje se dnevni izveštaj formira, potrebno je da u ovom meniju izaberete opciju Sve.
 3. Podaci za period. U tabeli (označena brojem 2 na slici) će biti prikazani dnevni izveštaji koji se odnose na period koji je upisan u ovim poljima.

Pošto kliknete na sličicu lupe (koja se nalazi u delu kartice koja je na slici označena brojem 1) u tabeli (označena brojem 2 na slici) će se prikazati spisak dnevnih izveštaja.

Kolone koje se prikazuju u tabeli su identične kao u kartici za prikazivanje dnevnih izveštaja u programu Sors Kasa tako da ih ovde nećemo navoditi već ćemo vas uputiti da pročitate ovaj članak.

U delu prozora koji je na slici označen brojem 4 nalazi se zbir svih podataka u tabeli.

Ako kliknete desnim tasterom miša na određeni dnevni izveštaj u tabeli prikazaće se meni sa sledećim opcijama:

 1. Selektuj sve. Ova opcija služi za selektovanje svih dnevnih izveštaja koji su prikazani u tabeli.
 2. Prikaži dokumente. Ako kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor u kome ćete moći da vidite sve fiskalne dokumente na osnovu kojih je dnevni izveštaj formiran.
 3. Prikaži avans-prodaja koji su zatvoreni konačnim računima. Ova opcija je dostupna samo za dnevne izveštaje koji su formirani na osnovu fiskalnih dokumenata tipa promet-prodaja u slučaju da u dnevnom izveštaju postoje konačni računi, odnosno računi promet-prodaja koji su povezani za avansnim računima. Ako kliknete na ovu opciju prikazaće se fiskalni dokumenti avans-prodaja koji su povezani sa konačnim računima na osnovu kojih je formiran dnevni izveštaj na koji ste kliknuli.

Komande za štampanje i izvoz u eksel spiska dnevnih izveštaja nalaze se u delu prozora koji je na slici označen brojem 5. Pojedinačni dnevni izveštaj možete da odštampate ako dva puta kliknete na njega ili ako selektujete dnevni izveštaj koji želite da odštampate i zatim kliknete na dugme Štampaj izveštaj, koje se nalazi u delu prozora koji je na prethodnoj slici označen brojem 3.

Ako selektujete određeni dnevni izveštaj u tabeli i zatim kliknete na dugme Prikaži dokumente, koje se nalazi u delu prozora koji je na slici označen brojem 3, otvoriće se prozor u kome ćete moći da vidite sve fiskalne dokumente na osnovu kojih je dnevni izveštaj formiran.

Datum poslednje izmene članka: 16.07.2024