1. softkom
 2. novosti

28 april
2023

PRAZNIČNO RADNO VREME

Obaveštavamo korisnike naših program o radnom vremenu tehničke podrške za praznike:

 1. Ponedeljak, 1 maj 2023 - samo hitne intervencije
 2. Utorak, 2 maj 2023 - samo hitne intervencije
 3. Sreda, 3 maj 2023 - redovno radno vreme

24 april
2023

POSTAVLJENA VERZIJA SORS 7.6

 1. Napavljeno da se stornirani i otkazani e-računi izdati posle 24.04.2023 ne prikazuju u izveštaju Zaduženja po kupcima i Kartica kupaca
 2. Omogućeno pretraživanje računa i računa-otpremnica po datumu prometa
 3. Omogućeno otkazivanje e-fakture sa statusom "Greška", "Novo", "Nacrt" i "Slanje"
 4. Omogućeno da se automatski nalozi za knjiženje računa i računa-otpremnica prave tako da datum naloga može da bude datum prometa, datum izdavanja ili tekući datum, u skladu sa podešavanjima korisnika
 5. U prozoru za pregled računa, računa-otpremnica, avansnih računa i prozoru za pregled knjižnih odobrenja u filter "Status na SEF" dodate opcije "Nova", "Nacrt", "Greška", "Slanje" i "Sve osim stornirano i otkazano"
 6. Napravljeno da matični broj nije obavezno polje prilikom slanja e-faktura na SEF, u skladu novim uputstvima
 7. Omogućen prenos početnog stanja za verziju baze 7.6
 8. Prilikom slanja maloprodajnog računa na SEF napravljeno da se kao broj računa upisuje POS broj umesto PFR broja
 9. Ispravljena greška koja se javljala prilikom odobravanja rabata u predračunu za više artikala odjednom
 10. Izmenjen obrazac za štampu računa INNO II
 11. Izmenjen obrazac za štampu računa JU Favorit
 12. Napravljen obrazac za štampu izvoznih računa UDRUZENJE
 13. U obrascima za štampu avansnih računa dodat podatak datum plaćanja
 14. Ispravljena greška koja se javljala prilikom pravljenja računa na osnovu servisnog radnog naloga
 15. U verziji programa Sors FA omogućeno kopiranje dokumenata u otpremnicu PF
 16. U prozoru za pregled internih otpremnica otključana poslovna jedinica otpreme korisnicima koji nemaju pravo prikazivanja svih poslovnih jedinica