1. softkom
 2. baza znanja
 3. sors kasa
 4. kopija - prodaja

KOPIJA - PRODAJA

Fiskalni dokument kopija - prodaja predstavlja kopiju prethodno izdatog dokumenta i ne smatra se fiskalnim računom. Više informacija o vrstama fiskalnih računa i transakcija možete da pročitate ovde.

SADRŽAJ

Izdavanje fiskalnog dokumenta kopija - prodaja
Kartica za pregled fiskalnih dokumenata kopija - prodaja

IZDAVANJE FISKALNOG DOKUMENTA KOPIJA - PRODAJA

Da biste napravili fiskalni dokument kopija - prodaja potrebno je da prvo pronađete fiskalni dokument čiju kopiju želite da napravite. Fiskalni dokument čiju kopiju želite da napravite možete da pronađete u kartici za pregled odgovarajuće vrste fiskalnih dokumenata:

 1. Ako želite da napravite kopiju dokumenta promet - prodaja, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za pregled fiskalnih dokumenata promet - prodaja
 2. Ako želite da napravite kopiju dokumenta avans - prodaja, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za pregled fiskalnih dokumenata avans - prodaja
 3. Ako želite da napravite kopiju dokumenta predračun - prodaja, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za pregled fiskalnih dokumenata predračun - prodaja
 4. Ako želite da napravite kopiju dokumenta obuka - prodaja, potrebno je da prvo pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite u kartici za pregled fiskalnih dokumenata obuka - prodaja

Kada pronađete dokument čiju kopiju želite da napravite, potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na njega a zatim, u meniju koji se prikaže, treba da izaberete opciju Fiskalizuj kopiju dokumenta. Pošto to uradite program će izvršiti autentifikaciju sa procesorom fiskalnih računa. U slučaju da autentifikacija iz bilo kog razloga ne bude uspešna izdavanje fiskalnih dokumenata će biti onemogućeno.

Posle uspešno izvršene autentifikacije otvoriće se prozor (koji je prikazan na slici ispod) u kome možete da izaberete način dostave dokumenta.

Prozor za izbor načina dostave fiskalnog dokumenta kopija - prodaja

Postoje dve mogućnosti dostave fiskalnog dokumenta kopija - prodaja:

 1. Može da bude odštampan na štampaču
 2. Može da bude izvezen u .pdf format i poslat na e-mali adresu kupcu

U padajućem meniju Način dostave koji se nalazi u prozoru sa prethodne slike treba da izaberete jedan od dva ponuđena načina dostave.

Ako se opredelite za štampu fiskalnog dokumenta na štampaču, odmah pošto kliknete na dugme OK, dokument će biti poslat procesoru fiskalnih računa na obradu i kada program primi odgovor od procesora fiskalnih računa on će biti odštampan.

U slučaju da se opredelite za slanje fiskalnog dokumenta na e-mail adresu kupca treba da imate u vidu da je prvo potrebno da podesite parametre za pristup e-mail nalogu sa koga će dokument da bude dostavljen. Parametri za pristup email nalogu podešavaju se na način koji je opisan ovde. Bitno je da napomenemo da se podešavanje parametara za pristup vrši samo jednom i da će program Sors Kasa da ih zapamti.

Ako ste podesili parametre za pristup e- mejl nalogu, kada u padajućem meniju Način dostave izaberete da se dokument šalje emailom, prikazaće se polja za unos email adrese kupca, propratnog teksta i naslova (eng. subject) e-mail poruke, kao na slici ispod.

Slanje fiskalnog dokumenta mailom

Pošto u odgovarajuća polja upišete odgovarajuće podatke i kliknete na dugme OK, dokument će biti poslat procesoru fiskalnih računa na obradu i pošto program primi odgovor od procesora fiskalnih računa, fiskalni dokument kopija - prodaja će biti poslat na upisanu email adresu.

KARTICA ZA PREGLED FISKALNIH DOKUMENATA KOPIJA - PRODAJA

Kartici za pregled fiskalnih dokumenata kopija - prodaja možete da pristupite na sledeći način:

 1. U komandnom meniju izaberite stavku Prodaja
 2. U meniju kliknite na opciju Pregled kopija
 3. Pokrenuće se kartica koja je prikazana na slici ispod
Kartica za pregled fiskalnih dokumenata kopija - prodaja

Sve fiskalne dokumente kopija-prodaja koji su formirani preko programa Sors Kasa možete da pronađete u ovoj kartici. Brisanje i izmena fiskalnih dokumenta nisu dozvoljeni.

Kartica za pregled fiskalnih dokumenta kopija - prodaja se koristi isto kao i sve ostale kartice za pregled fiskalnih dokumenata u programu Sors Kasa. Kartice za pregled fiskalnih dokumenata smo detaljno opisali ovde.

Datum poslednje izmene članka: 13.01.2022