1. softkom
 2. novosti

21 maj
2021

Softkom bez struje

Zbog radova na električnoj mreži koje sprovodi EPS danas (21.05.2021) nećemo imati struju do 14h i zbog toga nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na vaše pozive.

17 maj
2021

Postavljena verzija Sors 7.0

 1. Napravljena nalepnica za štampu barkoda sa cenom i bez cene
 2. Popisna lista - izmenjen način forimiranja popisne liste
 3. Popisna lista - omogućeno sortiranje kolona u prozoru za formiranje popisne liste
 4. Popisna lista - omogućen uvoz popisne liste iz fala
 5. Popisna lista - omogućen unos rastera/serijskih brojeva
 6. Popisna lista - omogućeno da se artikli koji se ne nalaze u popisnoj listi dovedu na stanje 0 u lager listi
 7. Popisna lista - omogućeno dovođenje stanja zaliha na stanje po popisnoj listi na bilo koji datum
 8. Popisna lista - omogućeno spajanje popisnih lista
 9. Popisna lista - onemogućeno da se stanje zaliha više puta dovodi na stanje po popisnoj listi
 10. Popisna lista - u pregledu popisa dodata kolona u kojoj se prikazuje da li je stanje zaliha dovedeno na stanje po popisnoj listi
 11. Popisna lista - onemogućena promena otpisa koji je formiran na osnovu popisne liste
 12. Prenos početnog stanja - omogućeno kopiranje svih dokumenata
 13. Prenos početnog stanja - dodat veliki broj provera koje onemogućavaju greške prilikom prenosa
 14. Prenos početnog stanja - napravljena mogućnost pravljenja automatskog pravljenja rezervne kopije baze podataka koja se prenosi
 15. Prenos početnog stanja - omogućeno upoređivanje stanja u bazama
 16. Prenos početnog stanja - unapređen prenos početnog stanja finansijskog knjigovodstva
 17. Prenos početnog stanja - omogućeno kopiranje rastera/serijskih brojeva
 18. Izmenjen način upisa dobavljača
 19. Omogućeno upisivanje dodatnih kontakata za dobavljača
 20. U prozoru preled dokumenata dobavljača dodate kolone napomena i otpis
 21. Ispravljena greška u prozoru za izmenu radnog naloga za servis
 22. Izmenjen način štampe spiska artikala u povratnici kupca
 23. U prozoru za unos artikala dodata mogućnost dodavanja rastera/serijskih brojeva broja za svaki artikal
 24. Izmena načina prikazivanja informacija za displej fiskalnog štampača FP200
 25. Ispravljena greška koja se javljala u nekim situacijama prilikom štampe knjižnog odobrenja
 26. Napravljena mogućnost unosa rastera/serijskih brojeva u predajnici u proizvodnji
 27. Ispravljena greška u zaokruživanju koja se javljala u nekim situacijama prilikom formiranja računa na osnovu predračuna i ponude
 28. Izmene u načinu uvoza podataka iz web prodavnice
 29. Izmene u načinu pretraživanja naloga za knjiženje
 30. U prozoru za izbor baze napravljeno da se baze sortiraju po abecednom redu
 31. Izmene u načinu ažuriranja
 32. U prozoru za unos artikala podešeno da se podrazumevano upisana stopa PDV preuzima iz podešavanja
 33. Napravljen obrazac za štampu računa PURIVA II
 34. Napravljen obrazac za štampu računa ROLLO
 35. Napravljen obrazac za štampu računa RVTEAM
 36. Napravljan obrazac za štampu računa INDUSTRIAL PLAN
 37. Napravljen obrazac za štampu računa MB TYRES
 38. Napravljen obrazac za štampu računa MLAZMATIK
 39. Napravljen obrazac za štampu računa PROTING
 40. Napravljen obrazac za štampu računa MEGAT
 41. Napravljen obrazac za štampu računa AUTO PLUS
 42. Napravljen obrazac za štampu računa BOWLING
 43. Napravljen obrazac za štampu računa HEMVES
 44. Napravljen obrazac za štampu računa ALPHA MOB
 45. Napravljen obrazac za štampu računa ARUNA
 46. Napravljen obrazac za štampu računa MBTYRES II
 47. Napravljen obrazac za štampu računa PRO ENTERIJER
 48. Napravljen obrazac za štampu računa HOME II
 49. Napravljen obrazac za štampu računa za izvoz REBIRT
 50. Napravljen obrazac za štampu računa za izvoz PROTING
 51. Napravljen obrazac za štampu računa za izvoz ALL SLO
 52. Napravljan obrazac za štampu avansnog računa PROTING
 53. Izmenjen obrazac za štampu računa CAN ATL
 54. Izmenjen obrazac za štampu računa ADRIA
 55. Izmenjen obrazac za štampu računa EKO
 56. Estetske promene u prozoru za izbor baze
 57. Estetske promene u prozoru za pregled nivelacije

12 februar
2021

Radno vreme za Dan državnosti

Zbog obeležavanja Dana državnosti neradni dani su ponedeljak 15.02.2021 i utorak 16.02.2021. Želimo vam prijatne praznike.

31 decembar
2020

Radno vreme za praznike

Neradni dani:
01.01.2020, petak
02.01.2020, subota
07.01.2020, četvrtak

Želimo vam prijatne praznike i uspešnu 2021 godinu.

9 novembar
2020

Radno vreme za Dan primirija

Sreda 11.11.2020 je neradan dan.

Želimo Vam prijatne praznike.

21 septembar
2020

Postavljena verzija sors 6.9

 1. Izmenjen način formiranja knjige primljenih računa uvozom iz naloga za knjiženje
 2. Izmenjen način formiranja povratnice kupca
 3. Omogućen uvoz formula za formiranje bilansa stanja i uspeha iz Softkom servera
 4. Izmenjen način formiranja bilansa stanja i uspeha
 5. U prozoru za unos artikla dodata jedinica mere koja se koristi prilikom štampe nalepnice sa cenom koja ima koeficijent
 6. Omogućeno da korisnik može da zabrani da se za artikle čija se količina iskazuje u određenim jedinicama mere (kom) u izlaznim dokumentima upisuje količina koja sadrži decimalna mesta (količina koja koja nije ceo broj)
 7. Ispravljena greška kod preuzimanja kursa iz NBS (nije preuzimao kurs ako je računar podešen na US regionalne opcije)
 8. Dodata podrška za fisklnu kasu FP700
 9. Izmenjen način unosa artikla za fiskalnu kasu S-29
 10. Za fiskalnu kasu Favorit dodato ograničenje da u računu može da ima maksimalno 100 stavki
 11. Izmenjen način formiranja kartice dobavljača
 12. Izmenjen način formiranja izveštaja u kome se prikazuje spisak obaveza prema dobavljačima
 13. Izmenjen način formiranja izveštaja o saldu kupaca i dobavljača
 14. Izmenjen način formiranja kartice zaposlenog i kumulativnog prikaza zaduženja po zaposlenima
 15. U prozoru za pregled Knjige izdatih računa dodata mogućnost sumiranja selektovanih redova
 16. Omogućena štampa više naloga za knjiženje odjednom
 17. Izmenjen obrazac za unos računa dobavljača
 18. Ukinut prozor za unos i pregled knjižnih odobrenja dobavljača kao poseban dokument
 19. Knjižna odobrenja dobavljača se spajaju sa računima dobavljača
 20. Izmenjen način evidencije računa dobavljača na osnovu kalkulacije
 21. Izmenjen način na koji se uploaduju slike
 22. Omogućen upis šifre delatnosti korisnika programa
 23. Ispravljena greška koja se javljala prilikom prikazivanja rastera/serijskih brojeva u lager listi sa maržom
 24. Napravljen obrazac za štampu deklaracije 13X5 ver 3
 25. U obrazac za štampu knjižnog odobrenja i zaduženja dodat matični broj kupca
 26. Izmenjen obrazac za štampu POPDV prijave
 27. Izmenjen način štampe bruto bilansa, sintetike, izvoznih računa, izvoznih predračuna, računa po danu, naloga za knjiženje, kontnog plana i KIR
 28. Ispravljena greška koja se javljala prilikom štampe artikala sa povratnice dobavljača
 29. Napravljen obrazac za štampu računa NORTEC
 30. Napravljen obrazac za štampu računa GRU
 31. Napravljen obrazac za štampu računa FUTURE
 32. Napravljen obrazac za štampu računa FUTURE INO
 33. Napravljen obrazac za štampu računa OKTION
 34. Napravljen obrazac za štampu računa POLAR
 35. Napravljen obrazac za štampu računa INDUSTRIAL
 36. Napravljen obrazac za štampu računa COOL
 37. Napravljen obrazac za štampu računa METALOHEM
 38. Napravljen obrazac za štampu računa KRATOS
 39. Napravljen obrazac za štampu računa SOLUTION
 40. Napravljen obrazac za štampu računa SUPERLAB HR
 41. Napravljen obrazac za štampu računa NDB
 42. Napravljen obrazac za štampu računa AUTO KRISTINA
 43. Napravljan obrazac za štampu računa PURIVA SLO
 44. Napravljen obrazac za štampu računa KOMPRESOR II
 45. Napravljen obrazac za štampu računa ADRIA
 46. Napravljen obrazac za štampu računa za izvoz MAKSAL
 47. Izmenjen obrazac za štampu računa BEOPRESS
 48. Izmenjen obrazac za štampu računa PURIVA
 49. Izmenjen obrazac za štampu računa INVENT
 50. Izmenjen obrazac za štampu računa SALTICO
 51. Izmenjen obrazac za štampu računa MDS
 52. Izmenjen obrazac za štampu računa MEDI
 53. Izmenjen obrazac za štampu računa GAUS
 54. Izmenjen obrazac za štampu računa SWEET
 55. Izmenjen obrazac za štampu računa AVALA
 56. Izmenjen obrazac za štampu računa za izvoz SRP
 57. Estetske izmene u prozoru za štampu nalepnica sa cenama
 58. Estetske izmene u prozoru za štampu kalkulacija
 59. Estetske izmene u prozorima za pregled uplata, isplata, pazara i prometa
 60. Estetske izmene u pregledu nezavršenih kalkulacija, prozoru za knjiženje kalkulacija i prozoru za pregled privremenih kalkulacija
 61. Estetske izmene u prozoru za unos nivelacija
 62. Estetske izmene u prozoru za pregled naloga za knjiženje
 63. Ispravljena greška koja se javljala prilikom unosa analitike i sintetike
 64. Estetske izmene u prozoru za unos predračuna
 65. Ispravljena greška koja se javljala kada se od izvoznog računa pravi otpremnica

30 april
2020

Radno vreme za Prvi maj

Petak 01.05.2020 je neradan dan.

Želimo Vam prijatne praznike.

16 april
2020

Radno vreme za vaskrs

Neradni dani su petak 17.04.2020 i ponedeljak 20.04.2020.

Želimo Vam prijatne praznike.

23 mart
2020

Radno vreme tehničke podrške

Obaveštavamo sve korisnike naših programa da radno vreme tehničke podrške u uslovima vanrednog stanja ostaje nepromenjeno - od 09 do 17 radnim danima.

Želimo vam sreću i dobro zdravlje.

20 mart
2020

Obaveštenje Covid-19

Obaveštavamo sve korisnike naših programa da smo preduzeli sve mere organizacije da bismo obezbedili kontinutet poslovanja i zaštitili zdravlje naših zaposlenih za vreme trajanja vanrednog stanja. To, između ostalog, podrazumeva sledeće:

 1. Za vreme trajanja vanrednog stanja naši zaposleni će u svim situacijama kada je to moguće obavljati rad od kuće
 2. Naši zaposleni neće izlaziti na teren za vreme trajanja vanrednog stanja
 3. U prostorijama Softkom doo nećemo primati stranke za vreme trajanja vanrednog stanja
 4. Sva tehnička podrška će se pružati putem telefona i programa za podršku na daljinu (Team Viewer)

Želimo vam sreću i dobro zdravlje.

30 decembar
2019

Radno vreme za praznike

Neradni dani:

01.01.2020, sreda
02.01.2020, četvrtak
07.01.2020, utorak

Radni dani:

03.01.2020, petak
06.01.2020, ponedeljak

Želimo vam prijatne praznike i uspešnu 2020 godinu.

23 decembar
2019

Postavljena verzija sors 6.8

 1. Omogućeno automatsko pravljenje otpremnice na osnovu računa za izvoz
 2. Napravljena mogućnost automatske izrade naloga za knjiženje na osnovu računa za izvoz
 3. U izvoznim računima omogućeno preuzumanje podataka o kursu sa servisa NBS
 4. Izmenjen način formiranja spiska pazara za knjiženje - ubrzano formiranje izveštaja
 5. U prozoru Računi po danu ubrzano formiranje izveštaja i dodat filter Tip dokumenta
 6. Izmenjena ograničenja fisklanih uređaja
 7. Izmene u načinu formiranja KEP
 8. U pregledu kalkulacija razdvojen filter za prikazivanje internih kalkulacija i internih kalkulacija koje su napravljene po računu
 9. U prozoru za podešavanje programa omogućen unos više konta za tip konta kupac (avans) i dobavljač (avans)
 10. Tehničke izmene u prozoru Bruto bilans
 11. Omogućeno pravljenje knjižnih odobrenja kupcu na osnovu više selektovanih povratnica
 12. Produženo vreme odziva prilikom formiranja naloga za knjiženje pazara
 13. Omogućena štampa više knjižnih odobrenja kupcu odjednom
 14. Napravljen obrazac za štampu računa Sigma
 15. Napravljen obrazac za štampu računa Bratrade
 16. Napravljen obrazac za štampu računa Inno II
 17. Napravljen obrazac za štampu računa Saltico
 18. Napravljen obrazac za štampu računa Avala
 19. Izmenjen obrazac za štampu računa Kumi
 20. U pregledu stavki povratnica kupaca (Povratnica kupca - > Kartica robno) napravljeno da se prilikom obračuna cene sa računa uzima u obzir i rabat koji je odobren na ceo na račun
 21. Estetske izmene u prozoru za pregled izvoznih računa i predračuna
 22. Ispravljena greška u prozoru za unos tipa naloga za knjiženje
 23. Estetske izemene u prozorima Račun za izvoz i Predračun za izvoz
 24. Dodata provera prava Automatsko knjiženje prilikom uvoza izvoda iz e banke
 25. U obrazac knjižnog zaduženja dodat matični broj kupca
 26. Ispravljena greška u knjizi izdatih računa koja se formira na osnovu izdatih računa vezana za povratnice

02 decembar
2019

SOFTKOM na novoj lokaciji

Od danas se nalazimo na novoj lokaciji: Takovska 20, Beograd

Softkom

18 novembar
2019

SOFTKOM BEZ STRUJE

Zbog iznenadnih radova na električnoj mreži koje sprovodi EPS, Softkom danas (18.11.2019) nema električnu energiju i zbog toga nismo u mogućnosti da odgovorimo na vaše pozive. Nadležni iz EPS-a su nas obavestili da bi snabdevanje trebalo da se normalizuje do 16h.

- Snabdevanje električnom energijom je normalizovano.

11 novembar
2019

RADNO VREME ZA DAN PRIMIRIJA

Ponedeljak 11.11.2019 je neradan dan. Želimo Vam prijatne praznike.

15 oktobar
2019

POSTAVLJENA VERZIJA SORS 6.7

 1. U prozor za unos kupca dodato polje za upis matičnog broja
 2. U obrasce za štampu računa dodat matični broj kupca i korisnika programa
 3. Izmene u načinu preuzimanja fajlova u modulu za Web shop
 4. Izmene u knjizi izdatih računa koja se formira uvozom iz naloga za knjiženje
 5. Izmene u knjizi izdatih računa koja se formira na osnovu izdatih računa
 6. Napravljen prozor u kome se prikazuju informacije i ograničenja fisklanih uređaja
 7. Prilikom unosa i izmene artikala i proizvoda dodata provera da li su nazivi i šifre uskladjeni sa ograničenjima izabranih fiskalnih uređaja
 8. U prozor "Izveštaji kase" dodata informacija o fiskalnom uređaju koji je povezan sa računarom
 9. Prilikom štampe fiskalnog računa, u slučaju da se fiskalni račun ne odštampa u određenom roku, napravljeno da se prikaže prozor "Info" koji sadrži uputstva za proveru komunikacije sa fiskalnim uređajem
 10. Izmena u načinu komunikacije sa displejom fiskalne kase
 11. Omogućeno generisanje šifara prilikom komunikacije sa HCP fisklanim uređajima
 12. Izmene u komunikaciji sa fiskalnim uređajem Geneko FP 200
 13. Napravljena mogućnost za štampu nefiskalnog teksta za Int raster FP600
 14. U prozoru za unos proizvoda dodata druga robna grupa
 15. U prozoru za unos proizvoda povećan broj karaktera u nazivu proizvoda na 1000
 16. U prozoru za unos knjižnog odobrenja osnovica i PDV podeljeni na opštu i posebnu stopu
 17. Omogućen izvoz više računa odjednom u .csv fajl
 18. Produženo vreme odziva u prozoru za prikazivanje narudžbenice
 19. Izmena obrasca za štampu izveštaja o prometu robe
 20. Napravljen obrazac za štampu računa JANIC
 21. Napravljen obrazac za štampu računa METAL
 22. Izmenjen obrazac za štampu računa BIBTEX
 23. Izmenjen obrazac za štampu računa DAST
 24. Izmenjen obrazac za štampu računa SUPERLAB III
 25. Izmenjen obrazca za štampu računa STASA
 26. Napravljen obrazac za štampu cena 8x4
 27. Povećan broj nivelacija koje mogu da se prikažu u pregledu nivelacija
 28. Povećan broj karaktera u koloni "Opis" u nalogu za knjiženje
 29. Estetske izmene u prozoru za podešavanja
 30. Estetske izmene u prozoru za unos povratnice
 31. Estetske izmene u prozoru za unos izvoznih računa i predračuna
 32. Estetske izmene u prozoru za unos artikla
 33. Ispravljena greška koja se javljala prilikom otkazivanja štampe
 34. U prozoru za otvaranje nove baze zabranjeno da naziv baze sadrži sistemske karaktere (npr. */\-|? ...)
 35. Izmene u načinu prenosa podataka prilikom otvaranja nove baze

5 jun
2019

POSTAVLJENA VERZIJA SORS 6.6

 1. Napravljen modul za razmenu podataka sa WEB SHOP-ovima
 2. Napravljen prozor "Analitika polja za POPDV"
 3. Napravljen prozor u kome se uporedno prikazuju prodajne cene u različitim poslovnim jedinicama
 4. Omogućeno kopiranje sastavnica u proizvodnji
 5. Izmene u načinu uvoza izvoda
 6. U prozoru za štampu cena dodato polje barkod
 7. Promenjena dužina naziva artikla za fiskalni štampač FP200 (sa 32 promenjena u 36 karaktera)
 8. Omogućeno generisanje proizvoljnih šifara za slanje u fiskalnu kasu HCP Me
 9. Napravljena podrška za IPrint driver za fiskalne kase Int Raster
 10. Ubrzano formiranje izveštaja "Nabavne cene sa poslednje kalkulacije"
 11. Ubrzano prikazivanje štampe cena na osnovu kalkulacije i nivelacije i produžen odziv prilikom pretrage
 12. U prozoru za prikazivanje rastera/serijskih brojeva u lager listi omogućena pretraga
 13. Omogućeno da se prilikom izrade kalkulacije proverava da li je artikal stavljen u listu artikala koji se ne nabavljaju u poslovnoj jedinici u kojoj se pravi kalkulacija
 14. U obrascu za štampu otpisa dodat poreski rekapitular
 15. U obrascu za štampu IOS ispravljen datum koji se prikazivao ispod tabele
 16. Napravljeni obrasci za štampu KIR, KPR i Trgovačke knjige za Crnu Goru
 17. Napravljen obrazac za štampu interne kalkulacije MANUAL
 18. Napravljen obrazac za štampu reversa za servis na formatu A5
 19. Napravljen obrazac za štampu revers servis na formatu A4 dva reporta A5
 20. Napravljen obrazac za štampu računa MONARH
 21. Napravljen obrazac za štampu računa BOOST
 22. Napravljen obrazac za štampu računa VELEN
 23. Napravljen obrazac za štampu računa EXTRA
 24. Napravljen obrazac za štampu računa MONARH II
 25. Napravljen obrazac za štampu računa UDRUZENJE
 26. Napravljen obrazac za štampu računa MAXI
 27. Napravljen obrazac za štampu računa TRAJKOVIC
 28. Napravljen obrazac za štampu računa UNIWERK
 29. Napravljen obrazac za štampu računa SIT MEMO
 30. Napravljen obrazac za štampu računa FORMAT
 31. Napravljen obrazac za štampu računa BIBTEX
 32. Napravljen obrazac za štampu računa SUPERLAB CG III
 33. Napravljen obrazac za štampu računa MANUAL
 34. Napravljen obrazac za štampu izvoznog računa DAST
 35. Napravljen obrazac za štampu nalepnica sa cenama 32x24mm
 36. Napravljen obrazac za štampu nalepnica sa cenama 13x5
 37. Izmenjen obrazac za štampu računa DMI
 38. Izmenjen obrazac za štampu predračuna EKO
 39. Izmenjen obrazac za štampu uvozne kalkulacije
 40. Estetske izmene u prozoru za pregled nivelacija
 41. Estetske izmene u prozoru za podešavanja
 42. Estetske izmene u prozoru za pregled kalkulacija
 43. Estatske izmene u prozoru za unos proizvoda
 44. Produženo vreme maksimalno vreme za odziv u izveštajima o prodaji robe
 45. Napravljen uvoz uplata sa izvoda za Banca Intesa - xml file

23 april
2019

Radno vreme za uskrs i prvi maj

 1. Petak 26.04.2019 - neradan dan
 2. Ponedeljak 29.04.2019 - neradan dan
 3. Sreda 01.05.2019 - neradan dan
 4. Četvrtak 02.05.2019 - neradan dan

Želimo vam prijatne praznike.

23 decembar
2018

Radno vreme za novogodišnje praznike

 1. Utorak 01.01.2018 - neradan dan
 2. Sreda 02.01.2018 - neradan dan
 3. Ponedeljak 07.01.2018 - neradan dan

Želimo vam prijatne praznike i uspešnu 2019 godinu.

12 novembar
2018

Radno vreme za dan primirija

Ponedeljak 12.11.2018 je neradan dan. Želimo vam prijatne praznike.